Vesti

NUNS pozvao novinare da učestvuju u javnoj raspravi o novoj Medijskoj strategiji

NUNS je javno pozvao novinare i druge medijske radnike da se aktivno uključe u raspravu o nacrtu Medijske strategije na skupovima u Novom Sadu – 19. februara, Nišu – 22. februara, Čačku – 25. februara i Beogradu – 27. februara.

NUNS je aktivno učestvovao u izradi Nacrta nove Medijske strategije, kako kroz rad na alternativnom dokumentu sa kolegama iz Koalicije medijskih i novinarskih udruženja tako i u radnoj grupi za izradu Strategije razvoja sistema javnog informisanja u RS.

Dokument Nacrta nove strategije je objavljen na sajtu Vlade Srbije.

Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji traje do 01. marta 2019. godine.