Vesti

Održano ročište u postupku protiv Poverenika, a povodom zahteva CINS-a

Postupak koji je RJT pokrenuo u februaru 2019. bliži se kraju. Najpre je sud, četiri dana nakon primljene tužbe, odbio zahtev tužioca da odloži izvršenje rešenja Poverenika, a danas je održano i ročište na kom je sud završio javnu raspravu, uz najavu presude.

U zgradi Upravnog suda u Nemanjinoj ulici, u sudnici broj 3, pred sudskim većem se pojavila Slavoljupka Pavlović, predstavnica tužene kancelarije Poverenika, kao i urednica CINS-a sa zastupnikom - kao zainteresovana strana. Na ročište nije došao predstavnik tužilaštva, koje se do kraja 2018. godine 52 puta žalilo sudu na Poverenikove odluke.

Postupak je pokrenut nakon što je u maju 2018. Milica Šarić ispred CINS-a putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja od Agencije za borbu protiv korupcije tražila kopiju dokumentacije iz koje se mogu videti sva sredstva obezbeđenja - blanko menice, ugovori o jemstvu, zaloge u vidu hipoteka i druga sredstva koja su politički subjekti koristili kao obezbeđenje za uzete kredite i zajmove korišćene u kampanjama za sve nivoe izbora od 2012. do 2018. godine. Agencija je odbila zahtev u julu 2018, između ostalog uz obrazloženje da su traženi podaci bankarska tajna koje ne mogu učiniti dostupnim trećim licima.

U decembru iste godine Poverenik je Agenciji naložio da dostavi dokumentaciju CINS-u, zbog čega je Agencija inicirala podizanje tužbe protiv rešenja Poverenika. Cilj tužbe je poništenje rešenja, kako bi Agencija izbegla obavezu da dostavi dokumenta.

Rodoljub Šabić, dugogodišnji Poverenik za informacije od javnog značaja, za CINS je govorio o pritiscima koje nosi ova tužba.

Povodom CINS-ovog zahteva RJT je već ranije tužio Poverenika. Nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu odbilo da dostavi Anđeli Milivojević dokumenta o postupku protiv Siniše Malog, u aprilu 2018. predmet se našao pred Upravnim sudom. Ovaj postupak je u toku.