Vesti

Društvene mreže i kako do dobre priče?

Da li ste znali da čak 4,8 miliona ljudi u Srbiji koristi internet? Kako postići da se u milionima i milionima informacija čuje baš naš glas?

Ovom veoma važnom i interesantnom temom bavili smo se na obuci „Novi mediji i načini komunikacije o evropskim integracijama“ koja je realizovana u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje procesa pristupanja Evropskoj uniji“, na Srebrnom jezeru 2-4. jula. 

Iako su u velikoj meri u Srbiji i dalje dominantni mediji poput TV-a i štampanih novinskih izdanja, korišćenje interneta u svrhu informisanja i komunikacije je u velikom usponu. Ovo je slučaj naročito istaknut kada su u pitanju društvene mreže, koje predstavljaju relativno novi i veoma popularan način za komunikaciju, naročito među mlađom populacijom. Sigurno je da njihovo zlatno doba tek dolazi i da pretenduju da postanu glavni vid, kako komunikacije, tako i informisanja. Činjenica da su sve dostupnije, jeftinije i lakše za upotrebu, podržava neverovatan trend rasta popularnosti društvenih mreža u svetu, ali i u Srbiji.

Međutim, komunikacija sa ciljanim grupama se razlikuje na društvenim mrežama ne samo u odnosu na tradicionalne medije, već i između različitih tipova društvenih mreža. Zbog toga, format komunikacije se mora osavremeniti i upodobiti u odnosu na ono što ovo doba zahteva od nas.  

Na obuci su prikazani podaci dobijeni iz različitih istraživanja koji prikazuju na koji način i u kojoj meri stanovništvo Srbije koristi internet i društvene mreže. Prateći svetske trendove, najkorišćenije društvene mreže i kod nas su Facebook i Instagram, a najviše internet saobraćaja dolazi sa mobilnih telefona. Na tragu ovih i mnogih drugih podataka, od predavača smo saznali koje su razlike između ove dve društvene mreže i na koji način bi trebalo da formulišemo i formatiramo informacije sa kojima želimo da upoznamo javnost. Takođe, važno mesto u našem nastupu na društvenim mrežama ima i komunikaciona strategija koju bi svaka organizacija trebalo da ima, kao i koraci kojih je neophodno držati se zarad uspešne promocije na društvenim mrežama.

Kroz lične, praktične primere i interaktivne radionice, učesnici su imali priliku da uvide koje su dobre taktike predstavljanja na društvenim mrežama – šta smo do sada radili dobro, a gde postoji prostor za unapređenje.

Dotakli smo se i teme oglašavanja i toga kako da mogućnost promovisanja sadržaja iskoristimo tako da informacija najlakše stigne do naše ciljane grupe. Učili smo i koje su razlike između društvenih mreža u ovom smislu – kako se to sadržaji promovišu na Facebook-u, kako na Instagram-u, i koliko je isplativo promovisati se na Twitter-u.

Kamera – ide! Ton – ide!

Na društvenim mrežama se kontinuirano pojavljuju i različiti, novi vizuelni formati. Jedan od tih formata je video format, a da produkcija ovog materijala ne mora nužno da bude skupa i da zahteva profesionalnu opremu, naučili smo od video novinarke BBC-a.

Snimanje mobilnim telefonom može da bude podjednako kvalitetno ukoliko se ispoštuju neka od osnovnih pravila video novinarstva, poput kadriranja, traženja dobrog osvetljenja, čistoće zvuka i drugih.

Timovi su imali prilike da ove savete primene u praksi i da, svojim mobilnim telefonima naprave kratke video priloge obraćajući pažnju na sve pomenute elemente.