Vesti

Doktorat Malog opet na FON-u, profesor koji je otkrio plagijat razočaran

Odbor za profesionalnu etiku zaključio je na današnjoj sednici da je mišljenje Stručne komisije FON-a o doktoratu Siniše Malog „nepotpuno, nejasno i kontradiktorno”, zbog čega Odbor ne može da donese konačnu odluku. Umesto toga predmet je vraćen FON-u na ponovno odlučivanje, uz rok od 60 dana.

Odgovor da li je Siniša Mali plagirao doktorat javnost čeka mesecima, a problem je prepušten Odboru Univerziteta nakon što je više od 100 profesora i docenata tražilo da se rad proglasi plagijatom, a četiri žalbe su i formalno uložene. Deo žalbe su i novi dokazi o plagiranju koje je profesor Raša Karapandža objavio na sajtu Peščanika.

Karapandža je razočaran odlukom Odbora, za koju kaže da je doneta nakon više od pet godina, 14 glasanja različitih komisija i nastavno-naučnih veća.

„Vrhovni etički organ našeg vodećeg univerziteta nije u stanju da ustanovi da li je kopiranje od reči do reči više od 60 stranica teksta bez citiranja, kopiranje gotovo svih ilustracija, pa čak i stila slova koje je Siniša Mali počinio - plagijat."

Dekan FON-a je prethodno, u februaru 2019, formirao Stručnu komisiju koja je uradila analizu doktorata i zaključila da nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen.

Komisija je pronašla da je u samo dva od 126 slučajeva Mali pravilno upotrebio znake navoda, kao i da je u jednom poglavlju doktorata bez citiranja preuzeo oko 4.500 reči. Iako je zaključak da se u doktoratu nalazi 6.97% plagiranog teksta drugih autora, Nastavno-naučno veće FON-a je početkom maja usvojilo stručnu analizu koja daje pozitivno mišljenje na rad Siniše Malog, zbog čega su tražili da mu se odobri doktorska titula. Ova odluku Veća danas je poništena.