Vesti

Najava konferencije “Energetska efikasnost za nas”

Zgrade su važan činilac ukupne efikasnosti u lancu snabdevanja energijom u kome se primarna goriva pretvaraju u toplotnu energiju ili se u drugim oblicima transportuju i prenose do potrošača radi korišćenja. Danas znamo dovoljno o stanju stambenih zgrada u Srbiji. Poznato nam je i da postoji značajan prostor za unapređenje energetske efikasnosti. Veliki broj pitanja je i dalje otvoren:

• Kako da investiramo u efikasnost zgrada a da nam se investicija isplati u nekom razumnom roku?

• Kakvu ulogu javni sektor može da ima u unapređivanju energetske efikasnosti privatnih zgrada?

• Kako da moguće javne investicije nastanu u skladu sa zakonskim okvirom a na društveno najprihvatljiviji način?

• Ko sve mora da učestvuje da bi se takav ishod obezbedio?

• Da li postoji finansiranje za ove namene i kakve sve to ima veze sa energetskim siromaštvom?

• Kakva je uloga koju politike EU imaju u ovoj oblasti?

• Kako sistemi daljinskog grejanja mogu da učestvuju u ovom procesu?

Da bismo potražili odgovore na ova i neka druga pitanja RES Fondacija i Stalna konferencija gradova i opština vas pozivaju da se pridružite

• Gradonačelnicima, predsednicima opština i članovima i članicama gradskih i opštinskih veća • Predstavnicima Vlade Republike Srbije • Predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija • Predstavnicima bilateralnih i multilateralnih razvojnih partnera • Predstavnicima sistema daljinskog grejanja • Predstavnicima civilnog društva i vlasnika stanova • Predstavnicima komercijalnih banaka • Predstavnicima medija na celodnevnoj konferenciji posvećenoj jačanju osnova za informisano donošenje odluke o izvodljivosti korisnog investiranja javnih sredstava u energetsku efikasnost privatnih zgrada

12. septembra 2019. u hotelu Metropol u periodu od 10 do 16 časova na konferenciji "Energetska efikasnost za nas"