Vesti

O evropskim integracijama i aktivnim građanima: Perspektiva za civilno društvo u Srbiji

Konferencija „Move.Link.Engage: U potrazi za osnovama“ u organizaciji Beogradske otvorene škole održana je peti put, 12-13. septembra u Beogradu. Konferencija je okupila više od 200 učesnika kako bi razgovarali o stanju evropskih integracija i ulozi civilnog društva i medija na zapadnom Balkanu. Glavni partner u organizaciji konferencije je Ambasada Švedske u Beogradu.

U okviru konferencije, jedna panel diskusija je okupila 17 govornika, predstavnika organizacija civilnog društva i medija na projektu „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije EU“ (CS4EU), kako bi diskutovali o civilnom društvu u Srbiji i rezultatima projekta.

Ovaj panel je predstavljao i završnu godišnju radionicu u okviru projekta CS4EU, gde su podržane organizacije i mediji imali priliku da predstave neka od svojih postignuća tokom projekta. Tokom trogodišnjeg perioda sprovođenja projekta, podržano je 35 organizacija civilnog društva i medija iz 16 gradova širom Srbije, sa budžetom preko 7 500 000 miliona švedskih kruna.

Tokom panela razgovaralo se o tome kako reforme u vezi sa EU utiču na život građana, zašto je važno osigurati aktivnije učešće civilnog društva i medija u procesu EU integracija, kao i da li postoji dovoljan prostor za uključenje građana i kako se boriti protiv korupcije i dezinformacija. Panel je bio podeljen u 5 tematskih celina od značaja za učešće civilnog društva u procesu EU integracija: 1) zaštita ljudskih prava; 2) medijske slobode i izveštavanje o procesu pridruživanja Srbije EU; 3) omladinska politika i medijske slobode; 4) dobro upravljanje i borba protiv korupcije; 5) poboljšanje okvira javne politike.

Izražena je zabrinutost da u Srbiji postoji kontinuirana relativizacija važnosti međunarodnog prava o ljudskim pravima. Ovaj trend je postao primetan u prethodne 2-3 godine i postepenim koracima dovodi do situacije u kojoj će ljudska prava biti ograničena i suspendovana. Takođe postoji i „sukob“ tradicionalnih vrednosti i evropskih vrednosti, posebno kada je reč o pravima deteta, što predstavlja prepreku organizacijama civilnog društva koje rade u ovoj oblasti. Govornici su se i složili da opredeljenje za EU koje dolazi iz političke elite mora biti glasnije, vidljivije i transparentnije.

Deo panel diskusije bio je posvećen i medijima u Srbiji, imajući u vidu da različiti međunarodni izveštaji, uključujući i poslednji izveštaj Evropske komisije za Srbiju, ocenjuju da su sloboda medija, sloboda govora, kao i bezbednost novinara u opadanju. Predstavnici medija, partnera na CS4EU projektu, razgovarali su o važnosti proveravanja činjenica u medijskim sadržajima i borbe protiv lažnih vesti. Čak i ukoliko cilj da se promeni način na koji najveći mediji izveštavaju izgleda predaleko, potrebno je uporno raditi na medijskoj pismenosti građana. Važno je edukovati građane i informisati ih o temama koje se tiču EU koristeći jednostavniji jezik, izbegavajući komplikovani rečnik EU.

Posebnu pažnju treba posvetiti mladima koji mogu biti pokretači promena od naročito velikog značaja za lokalni razvoj. Njihovo učešće u procesima donošenja odluka je na niskom nivou, a izveštaji CS4EU partnera pokazuju da je procenat mladih koji žele da napuste Srbiju iz godine u godinu sve veći, kao i njihovo nepoverenje u institucije. Stoga,  protiv korupcije se mora boriti na svim nivoima, a posebno na lokalnom nivou gde je to najteže, ali i raditi zajedno sa mladima i građanima kako bi se stvorila "potražnja" za vladavinom prava.

Beogradska otvorena škola sprovodi projekat „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije EU“ uz podršku Švedske od 2016. godine sa ciljem da podrži aktivnije učešće organizacija civilnog društva i medija u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Takođe, jedan od glavnih ciljeva projekta je i da poboljša javne rasprave i debate i poveća znanje i svest građana o evropskim temama.

Podržane organizacije i mediji:

 1. Forum žena Prijepolja – TV Forum
 2. Centar savremene politike - European Western Balkans
 3. RES Foundation
 4. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
 5. Fondacija Tijana Jurić
 6. Edukativni centar Kruševac
 7. Zaštita potrošača – Potrošači savetnik
 8. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 9. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S)
 10. Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
 11. Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)
 12. Podrinjski anti-korupcijski tim (PAKT)
 13.  Južne vesti
 14. Užički centar za prava deteta
 15. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije
 16. Novosadska novinarska škola
 17. Ujedinjeni pokret slobodnih stanara i vlasnika privatnih zgrada