Vesti

Civilno društvo - glas građana

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je tri godine zaredom sprovodila program „Civilno društvo za unapređenje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji (CS4EU), koji je podržala Kraljevina Švedska. Uspeh CS4EU partnera možemo meriti na osnovu pokušaja i uspeha inicijativa za izmene javnih politika i procesa javnog zagovaranja, kao i kroz kvalitet objavljenih informacija koje doprinose razumevanju procesa pristupanja Srbije EU.

Kroz program CS4EU podržano je čak 49 projekata na lokalnom ili nacionalnom nivou, što je doprinelo osnaživanju 35 različitih partnerskih organizacija civilnog društva i medija, kao i unapredilo njihovo uključivanje u proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Programskim partnerima je bila obezbeđena i ekspertska podrška, pa je kroz različite obuke, studijske posete i razmene iskustava samo u trećoj godini programa obučeno skoro 200 učesnika.

BOŠ je kroz ovaj Program uspostavila mrežu organizacija civilnog društva širom Srbije, koje rade u oblastima vladavine prava, omladinskih politika, zaštite životne sredine i medijskih sloboda. Uspela je da ih spoji i poveže organizujući zajedničke aktivnosti, osmišljavajući nove inicijative i podstičući da ove organizacije i mediji promovišu jedni druge i zalažu se za unapređenje 

procesa evropskih integracija. Unutrašnji kapaciteti organizacija su dodatno ojačani, što je dovelo do toga da postanu održivije i konkurentnije u oblastima i temama kojima se bave i da na kraju budu prepoznati kao nosioci promena i nosioci glasa građana u svojim zajednicama.

U dokumentima Evropske unije koji se dotičup pitanja proširenja skoro uvek se naglašava važnost učešća organizacija civilnog društva u procesu donošenja odluka, procesu pristupanja Srbije EU i uopšte bilo kakvim konsultativnim procesima za unapređenje pravnog okvira, jer one predstavljaju jednog od glavnih zastupnika interesa građana i glavnog konstruktivnog kritičara procesa pregovora.

Za početak, zbog svog stalnog i posvećenog rada u različitim oblastima politika u okviru procesa pristupanja Srbije EU, programski partneri na CS4EU programu su doprineli da godišnji izveštaj Evropske komisije za Srbiju za 2019. godinu konačno dobije ton na kom civilno društvo Srbije godinama unazad insistira. Godinama unazad, izveštaji Evropske komisije o Srbiji imali su diplomatski i administrativni ton, međutim, kvalitetni pisani doprinosi organizacija civilnog društva doveli su do artikulacije zabrinutosti EU, naročito u onim oblastima koje se posebno bitne i koje se tiču: nezavisnosti institucija, slobode izražavanja, nezavisnosti medija i bezbednosti novinara. Doprinosi CS4EU partnera o kvalitetu vazduha u Srbiji, energetskoj politici, zaštiti prirode, reformi javne uprave i poštovanju i zaštiti ljudskih prava pripadnika manjina i dece našli su svoje mesto u Izveštaju, i to najčešće kao potpuno prihvaćeni, u svom sadržaju i formi.

Ima li nade za promene?

Mnogi partneri su kroz CS4EU program pokazali da civilno društvo ne sme odustati, jer se istrajnošću dolazi do pozitivnih promena.

Tako je, kao jedan od mnogih primera, na inicijativu Novosadske novinarske škole podržan nastavni plan za novi predmet posvećen medijskoj pismenosti. Medijska strategija, posle višemesečne rasprave, konačno je pripremljena u saradnji s predstavnicima civilnog društva i različitim medijskim udruženjima, na čelu s Nezavisnim udruženjem novinara Srbije. To je bio proces koji je uključivao brojne predstavnike i zainteresovane strane u cilju poboljšanja prvobitnog teksta Strategije i odražavanja stvarnog stanja u medijima i medijskim udruženjima u Srbiji.

Alternativni izveštaj o stanju mladih u Srbiji koji godinu za godinom izdaje Krovna organizacija mladih Srbije, postao je izvor za podatke i informacije o razmišljanjima, stavovima i položaju mladih u Srbiji.

Fondacija „Tijana Jurićˮ, posle dve i po godine upornog i kontinuiranog procesa javnog zagovaranja, uspela je da potpisi više od 150.000 građana budu razmotreni i da inicijativa o uvođenju izmena u Krivični zakonik bude prihvaćena u Narodnoj skupštini.

Rad partnera tokom CS4EU programa bio je usmeren i na produbljivanje razumevanja procesa pridruživanja Evropskoj uniji i uloge koju civilno društvo i građani u tom procesu mogu imati. Organizacija Zaštita potrošača ‒ Potrošački savetnik podigla je svest građana o važnosti njihovih prava kao potrošača, što se ogleda i u sve većem broju žalbi koje dobijaju od građana iz godine u godinu. Njihov angažman je doveo do toga da postanu centralna tačka za pitanja građana i da ojačaju lokalna udruženja građana u Boru, Kikindi i Novom Sadu, koja su sada u stanju da samostalno odgovaraju na upite građana na lokalnom nivou.

Kako su nezavisni mediji izuzetno važni za očuvanje demokratskog društva, kroz tri godine CS4EU programa postojalo je nastojanje da medijski partneri steknu preko potrebnu održivost i veću vidljivost. Na primer, European Western Balkans, portal na srpskom jeziku, postao je vodeći portal za vesti i analize o procesu evropskih integracija i dešavanjima u EU, ne samo za građane već́ i druge medije. S druge strane, lokalni mediji poput Foruma žena Prijepolja ili Južnih vesti, sa svojim jedinstvenim načinom oblikovanja priča o svojim lokalnim zajednicama, uspešno su se odupreli stalnim pritiscima i preprekama u svom radu i nastavili stalno i pravovremeno da informišu građane o temama koje se tiču njihovog svakodnevnog života, a imaju EU predznak.

Uz medije, neke od partnerskih organizacija imale su i značajan uticaj na pitanje izgradnje mini-hidroelektrana na području Stare planine. Zajedno s drugim lokalnim organizacijama i građanima uspevali su da šire informacije o štetnim efektima nepoštovanja standarda potrebnih za izgradnju mini-hidroelektrana, pomagali da javnost ostane u toku sa svakodnevnim dešavanjima i protestima. Iako je proces izgradnje hidroelektrana i dalje u toku, zbog sve većeg fokusa javnosti na ovo pitanje, neka od postojećih gradilišta su zaustavljena.

Prvobitno je bilo planirano da CS4EU projekat traje tri godine, međutim, program je produžen i za naredne dve godine, za šta nisu bili zaslužni samo uspesi CS4EU partnera već i njihovi neuspesi. Baš ti neuspesi, koji su se događali uprkos kontinuiranim naporima i inicijativama organizacija i medija, a usled različitih pritisaka ili ignorisanja od javnih vlasti, pokazuju vrednost očuvanja i podržanja civilnog društva u Srbiji.