Vesti

Lista odobrenih predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija

Beogradska otvorena škola (BOŠ) objavljuje Listu odobrenih predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija (Program) koji BOŠ sprovodi uz podršku Švedske, kao deo druge faze projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Beogradska otvorena škola čestita organizacijama civilnog društva i medijima čiji su predlozi projekata odobreni i zahvaljuje se svim podnosiocima koji su prepoznali značaj Programa i podneli svoj predlog projekta.

Odobreni projekti će krenuti sa implementacijom 1. decembra 2019. godine.

U nastavku sledi lista odobrenih predloga projekata poređanih po referentnom broju, razdvojene prema tipu podrške:

Lista

odobrenih predloga projekata za programsku podršku

Referentni broj projekta

Naziv organizacije/medija

Naziv projekta

318

Užički centar za prava deteta

“Monitoring prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU”

319

Krovna organizacija mladih Srbije

“Glas mladih u demokratskim procesima”

322

Forum žena Prijepolja

“Informisani i aktivni građani – korak bliži Evropskoj uniji”

324

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

“Podrška procesu podele vlasti i osnaživanje nezavisnosti javnog tužilaštva”

325

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

„Evropske integracije i prava građana sa mentalnim invaliditetom EUQUALITY“

326

Odbor za ljudska prava Valjevo

„Alternativne sankcije u Srbiji kroz lokalnu zajednicu na putu u EU“

327

Nezavisno udruženje novinara Srbije

„Osnažene novinarke = informisani građani“

328

Centar za istraživačko novinarstvo – Fondacija (CINS)

„Institucionalna podrška Centru za istraživačko novinarstvo Srbije„

329

ENECA

„Transparentnost i učešće civilnog sektora u kreiranju lokalnih javnih politika“

333

Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK)

„Istraživačko novinarstvo kao lek protiv korupcije u sudstvu“

334

Centar savremene politike/European Western Balkans

„Izazovi integracije: Izveštavanje o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji