Vesti

Malim pobedama do velikih promena

Angažovano i efikasno civilno društvo u procesu evropskih integracija jedan je od preduslova demokratskog razvoja. Cilj svih nas u civilnom sektoru jeste promena - unapređenje i poboljšanje društva u celosti ili određene, konkretne oblasti. Kakvim promenama kao civilno društvo danas težimo i šta percipiramo kao svoj uspeh? Iako postoji mnogo načina da se nešto promeni, ovoga puta na trodnevnom treningu “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti javnog zagovaranja”, bavili smo se pitanjem javnog zagovaranja i šta uspešna zagovaračka kampanja podrazumeva.

Za sve nas u civilnom sektoru, poznavati javno zagovaranje je osnovna i ključna stvar, kao poznavanje tablice množenja u osnovnoj školi. Ipak, pre nego što pređemo na suštinu, važno je razjasniti šta javno zagovaranje jeste, a šta nije. Ne, to nije povećanje svesti građana i građanki o važnosti preventivnih pregleda, niti su raznovrsne humanitarne kampanje. Zagovaračkim kampanjama i aktivnostima definitivno se pravi promena koja je, pre svega, fokusirana na promenu ponašanja i stavova u jednom društvu. Javno zagovaranje ima za cilj promenu, ali institucionalnu, koja nastaje u okviru procesa donošenja odluka. I svaka aktivnost koja ima za cilj uticaj na donosioce odluka, jeste deo kampanje javnog zagovaranja. 

Najčešći glavni akteri koji koriste zagovaračke kampanje su organizacije civilnog društva. To su organizacije koje su tematski fokusirane, dobro poznaju oblast u kojoj deluju i imaju kapacitete da ostvare promenu. 

Ipak, stiče se utisak da se organizacije civilnog društva ne zadovoljavaju “malim” pobedama, već se teži ogromnim, zvučnim promenama, što nije uvek ni moguće, ni dobro. Zašto za nas promena uvek podrazumeva veliki zalogaj?

Da, mi imamo pravo da želimo da unapredimo postojeći sistem i društvo i svakako da će se tome, bar u civilnom društvu, uvek težiti. Međutim, veoma je važno da budemo svesni svojih kapaciteta, izazova i mogućnosti. 

Organizacije civilnog društva moraju da pronađu fokus u svom delovanju, usmere svoje kapacitete i aktivnosti na pojedinačne, konkretne slučajeve, zaključili smo na trodnevnom treningu posvećenom javnom zagovaranju. Male pobede su uvod, prvi korak ka onim velikim kojima težimo.

A šta su sve glavni izazovi, odnosno pitanja sa kojima se organizacije civilnog društva danas suočava u svom radu i zagovaračkom delovanju? 
Pre svega, kako definisati temu i problem, postaviti ga ni preusko ni preširoko, a da se na njega može uticati efikasnom kampanjom javnog zagovaranja.
Kako kreirati “bazu” podrške, to jest, na koji način doći do građana ili drugih ciljnih grupa od kojih ćemo tu podršku tražiti, i na koji način mapirati relevantne aktere na koje želimo da utičemo.
Na koji način prevazići prepreke i zidove koji se postavljaju u procesu donošenja odluka?
Koje taktike koristiti i kojim se sve kanalima obraćati donosiocima odluka onda kada oni, što je pre pravilo nego izuzetak, pokušavaju da nas obeshrabre u našim namerama.
I na kraju, da bi naša kampanja javnog zagovaranja uspela, neophodno je da imamo detaljan plan i strategiju kampanje - da tačno definišemo ciljeve, aktivnosti i vremenski okvir u kome ćemo biti delovati. 

Predstavnici 11 organizacija civilnog društva su, tokom ovog trodnevnog treninga, uz pomoć trenera Novaka Pešića, imali priliku da i praktično primene naučeno, i to na sopstvenim projektima - kojima su jasno definisane promene koje planiramo da ostvarimo u narednim mesecima.

Trening je organizovan od strane Beogradske otvorene škole u okviru projekta “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji” koji podržava Kraljevina Švedska. Održali smo ga u Vrnjačkoj Banji od 19. do 21. februara, i na njemu su učestvovali predstavnici partnerskih organizacija.