Vesti

Održana konferencija za medije povodom Monitoringa izbora

Krovna organizacija mladih Srbije je 10. marta, u 12 časova održala konferenciju za medije povodom Monitoringa izborne kampanje 2020.

 

Prema relevantnim istraživanjima 64% mladih želi da ode iz Srbije, usled nedovoljne finansijske osnaženosti, nepoverenja u institucije i političare, te uverenja da svojim glasom ne mogu da utiču na političke procese. Politički akteri u medijima najčešće iznose deklarativna zalaganja za unapređenje položaja mladih, bez navođenja konkretnih mera koje će preduzeti. Čak 63% mladih u Republici Srbiji smatra da je potrebno uvođenje kvota za mlade u institucije kako bi se obezbedilo njihovo prisustvo i učešće u donošenju odluka.

 

Oblasti koje su mladi prepoznali kao ključne, a koje utiču na kvalitet njihovog života i u kojima je potrebno ponuditi rešenja, programe i mere su: uključivanje mladih u rad institucija i procese donošenja odluka, osamostaljivanje, zapošljavanje, obrazovanje mladih i sistem vrednosti. Potrebno je uključiti mlade u procese donošenja odluka i zbog toga KOMS traži od svih aktera/političkih partija da:

·        - na listama predlože 20% mladih osoba do 30 godina;

·         - 20% osvojenih mandata povere mladim osobama;

·     - koncipiraju obraćanja i kreiraju programe za mlade tako da ponude minimum 20 politika i konkretnih mera za mlade koje će uticati na unapređenje položaja mladih i biti zasnovane na stvarnim izazovima sa kojima se mladi suočavaju.

Monitoring ima za cilj da prikaže da li su mladi uključeni u izbornu i kampanju bojkota, koliko se akteri obraćaju mladima, da li partije kreiraju politike, mere i programe koji će unaprediti položaj mladih, da li se mladi nalaze na listama i u kojoj meri, te kakav je njihov položaj u klampanji uopšte. Krucijalno pitanje je da li će ovaj izborni proces poboljšati predstavljenost mladih u  institucijama i doprineti poboljšanju sistemske brige o mladima.

 

Na konferenciji je najavljeno da će konkretne preporuke za navedene oblasti biti dostupne na sajtu koms.rs u toku i nakon monitoringa.

 

Monitoring će kao izvor podataka koristiti: dnevne novine, važne informativne portale, Internet stranice televizija, zvanične sajtove učesnika izbora i bojkota, kao i društvene mreže.

 

Ko će se pratiti?

 

Monitoring podrazumeva praćenje izbornih listi koje se kandiduju i svih partija unutar izborne liste, aktera koji šalju poruke (uključujući pojedinačne i partijske), kao i kampanje bojkota, uz beleženje razlika između aktera.

 

Šta će se pratiti i na koji način?

 

Prate se direktna partijska obraćanja, stavovi, obećanja i poruke političara/ki i kandidata/kinja. Vršiće se kvantitativna analiza u smislu broja objava i kvalitativna analiza kada je u pitanju sadržaj, kvalitet i kontekst. Praćenje će biti vršeno kroz četiri dimenzije:

 

 1. Okvir  
 2. Identifikovan problem 
 3. Akter
 4. Konkretna politika/mera/obećanje

 

Fokus Monitoringa će biti na 5 ključnih tema, odnosno prioritetima mladih, a to su:

 

 1. Uključivanje mladih u rad institucija i procese donošenja odluka
 2. Zapošljavanje mladih
 3. Osamostaljivanje mladih
 4. Obrazovanje mladih
 5. Sistem vrednosti

6.      Ostale teme

 

Period analize biće ponedeljak – nedelja svake sedmice do izbora, a nedeljni izveštaji biće objavljivani svake srede. Prvi izveštaj će biti objavljen 18. marta, a finalni izveštaj 22. aprila, za kada je zakazana naredna konferencija za medije.

Krovna organizacija mladih Srbije je danas, 10. marta, u 12 časova održala konferenciju za medije povodom Monitoringa izborne kampanje 2020.

 

Prema relevantnim istraživanjima 64% mladih želi da ode iz Srbije, usled nedovoljne finansijske osnaženosti, nepoverenja u institucije i političare, te uverenja da svojim glasom ne mogu da utiču na političke procese. Politički akteri u medijima najčešće iznose deklarativna zalaganja za unapređenje položaja mladih, bez navođenja konkretnih mera koje će preduzeti. Čak 63% mladih u Republici Srbiji smatra da je potrebno uvođenje kvota za mlade u institucije kako bi se obezbedilo njihovo prisustvo i učešće u donošenju odluka.

 

Oblasti koje su mladi prepoznali kao ključne, a koje utiču na kvalitet njihovog života i u kojima je potrebno ponuditi rešenja, programe i mere su: uključivanje mladih u rad institucija i procese donošenja odluka, osamostaljivanje, zapošljavanje, obrazovanje mladih i sistem vrednosti. Potrebno je uključiti mlade u procese donošenja odluka i zbog toga KOMS traži od svih aktera/političkih partija da:

·        na listama predlože 20% mladih osoba do 30 godina;

·        20% osvojenih mandata povere mladim osobama;

·        koncipiraju obraćanja i kreiraju programe za mlade tako da ponude minimum 20 politika i konkretnih mera za mlade koje će uticati na unapređenje položaja mladih i biti zasnovane na stvarnim izazovima sa kojima se mladi suočavaju.

Monitoring ima za cilj da prikaže da li su mladi uključeni u izbornu i kampanju bojkota, koliko se akteri obraćaju mladima, da li partije kreiraju politike, mere i programe koji će unaprediti položaj mladih, da li se mladi nalaze na listama i u kojoj meri, te kakav je njihov položaj u klampanji uopšte. Krucijalno pitanje je da li će ovaj izborni proces poboljšati predstavljenost mladih u  institucijama i doprineti poboljšanju sistemske brige o mladima.

 

Na konferenciji je najavljeno da će konkretne preporuke za navedene oblasti biti dostupne na sajtu koms.rs u toku i nakon monitoringa.

 

Monitoring će kao izvor podataka koristiti: dnevne novine, važne informativne portale, Internet stranice televizija, zvanične sajtove učesnika izbora i bojkota, kao i društvene mreže.

 

Ko će se pratiti?

 

Monitoring podrazumeva praćenje izbornih listi koje se kandiduju i svih partija unutar izborne liste, aktera koji šalju poruke (uključujući pojedinačne i partijske), kao i kampanje bojkota, uz beleženje razlika između aktera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šta će se pratiti i na koji način?

 

Prate se direktna partijska obraćanja, stavovi, obećanja i poruke političara/ki i kandidata/kinja. Vršiće se kvantitativna analiza u smislu broja objava i kvalitativna analiza kada je u pitanju sadržaj, kvalitet i kontekst. Praćenje će biti vršeno kroz četiri dimenzije:

 

 1.  
  1. Okvir
  2. Identifikovan problem
  3. Akter
  4. Konkretna politika/mera/obećanje

 

Fokus Monitoringa će biti na 5 ključnih tema, odnosno prioritetima mladih, a to su:

 

 1.  
  1. Uključivanje mladih u rad institucija i procese donošenja odluka
  2. Zapošljavanje mladih
  3. Osamostaljivanje mladih
  4. Obrazovanje mladih
  5. Sistem vrednosti

6.      Ostale teme

Period analize biće ponedeljak – nedelja svake sedmice do izbora, a nedeljni izveštaji biće objavljivani svake srede. Prvi izveštaj će biti objavljen 18. marta, a finalni izveštaj 22. aprila, za kada je zakazana naredna konferencija za medije.