Vesti

Mapiranje resursa za socijalno uključivanje dece u lokalnoj zajednici

Potrebno je da mladi uzmu učešće u praćenju mera predviđenih akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23. Socijalno uključivanje dece, inkluzivno obrazovanje je jedna od važnih tema. Mladi iz omladinskog kluba Užičkog centra za prava deteta će istražiti postojanje lokalnih resursa za socijalno uključivanje dece kojoj je potrebna dodatna podrška.

Na radionicama održanim u prvoj polovini marta smo odredili indikatore socijalne uključenosti dece u lokalnoj zajednici i utvrdili različite tehnike za prikupljanje podataka.

Šta ćemo pratiti - indikatori socijalne uključenosti dece u lokalnoj zajednici

 • Da li postoji škola za osnovno i srednje obrazovanje dece sa smetnjama i razvoju?
 • Da li JLS (opštinska uprava) ima volonterski program za podršku deci (sa smetnjama u razvoju, deci romske nacionalnosti ili drugoj osetljivoj grupi)?
 • Da li postoje klubovi i/ili igraonice sa inkluzivnim sadržajem?
 • Da li postoji udruženje koje ima specijalizovane grupe za aktivnosti sa decom sa smetnjama u razvoju/romskom decom/siromašnom decom ?
 • Da li semafori na glavnim raskršćima imaju zvučni signal?
 • Da li postoje spušteni ivičnjaci i u kojim delovima grada?
 • Da li postoje prilagođena vozila javnog prevoza za osobe sa invaliditetom?
 • Da li postoje trake za slepe i u kojim delovima grada?
 • Da li postoje rezervisana pargking mesta za osobe sa invaliditetom na svim javnim parkinzima?
 • Da li postoje arhitektonske barijere u pošti?
 • Da li postoje arhitektonske barijere u skupštini grada?
 • Da li postoje arhitektonske barijere u sudu?
 • Postoji li dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju?  
 • Postoji li usluga lični pratilac deteta?
 • Postoji li usluga pomoći u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice?
 • Da li dom zdravlja ima rampu?
 • Da li dom zdravlja ima lift u koji mogu da uđu kolica?
 • Da li dom zdravlja ima toalet za lica sa otežanim kretanjem?
 • Da li u opštini postoji stomatološka zaštita specijalizovana za rad sa decom sa smetnjama u razvoju
 • Da li postoji sportski objekat dostupan deci sa smetnjama u razvoju kao gledaocima?
 • Da li postoji sportski objekat koji ima termine za druge sportske aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju?
 • Da li postoji sportski klub/grupa koja je inkluzivnog karektera ili specijalizovana za decu sa smetnjama u razvoju?
 • Da li postoji igraonica/klub koja je fizički dostupna deci sa otežanim kretanjem i koliko je takvih i za koji uzrast ?
 • Da li postoji inkluzivna pozorišna grupa za decu i koliko takvih, za koji uzrast?
 • Da li postoje drugi inkluzivni kulturni sadržaji za decu?
 • Da li je biblioteka dostupna licima sa otežanim kretanjem?
 • Da li biblioteka ima audio knjige?
 • Da li biblioteka ima knjige na brajevom pismu?
 • Da li biblioteka ima knjige za lako čitanje ?
 • Da li su ustanove kulture  pristupačne?

Rezultati ovog istraživačkog rada mladih treba da posluži za kreiranje preporuka lokalnoj samoupravi.

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.