Vesti

Radionica sa mladima u Užicu

U Užicu je 11. marta 2020. u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju održana diskusiona radionica sa 25 mladih vršnjačkih edukatora na temu prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU.

Jedna od važnih tema pregovora za decu i mlade su i prava deteta.  Ukratko, ovo je ono što je Srbija obavezna da uradi na polju ostvarivanja prava deteta, pre nego što postane članica EU:

 • Osigura efikasnu zaštitu od diskriminacije dece, naročito osetljivih grupa
 • Osigura pravo na zaštitu dece od nasilja, uključujući:00

     - izradu Nacionalne strategije i Akcionog plana za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

     - unapredi postojeći Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja

     - usvoji nove Posebne protokole za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja

 • Unapredi rad Saveta za prava deteta
 • Organizuje usluge podrške za decu sa smetnjama u razvoju, uključujući:

     - organizovanje dnevnih boravaka

     - organizovanje edukativnih i inkluzivnih radionica

     - organizovanje mreže klubova sa inkluzivnim sadržajima u lokalnim zajednicama.

 • Uspostavljanje centara za podršku porodici u cilju podrške roditeljima i deci koja trpe nasilje, deci u riziku od napuštanja škole
 • Unapređenje sistema novčanih davanja za decu
 • Unapređenje sistema hraniteljstva
 • Rešavanje pitanja nestalih beba
 • Unapredi rad sa decom počiniocima krivičnih dela
 • Unapredi pravo na slobodu izražavanja, mišljenja, savesti, veroispovesti
 • Uspostavi rodnu ravnopravnost
 • Unapredi prava nacionalnih manjina
 • Zaštiti pravo na privatnost i podatke ličnosti.   

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.