Vesti

Molba Vladi Republike Srbije i ministarstvima za izuzimanje osoba sa invaliditetom iz potpune zabrane kretanja posle 17 časova

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliidtetom MDRI-S u ime, i na osnovu inicijative pokrenute od osoba sa mentalnim i intelektualnim invaliditetom, i njihovih porodica, uputila je Vladi Republike Srbije, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja molbu za izuzimanje osoba sa invaliditetom i njihovih porodica iz potpune zabrane kretanja posle 17 časova.

Zbog specifičnosti situacije u kojoj se sada nalaze osobe sa invaliditetom i njihove porodice, smatramo da mere zabrane kretanja treba prilagoditi njihovim potrebama. Naime, mnoge osobe sa invaliditetom, uključujući osobe sa intelektualnim i mentalnim teškocama, kao i osobe sa autizmom, dodatno su uznemirene zbog toga što im je uskraćena mogućnost da se šetaju u popodnevnim časovima, pa apelujemo na Vas da pronađete svrsishodno rešenje koje će zadovoljiti potrebu za zaštitom javnog zdravlja, kako bi se smanjila napetost koja je povećana zbog novonastalih okolnosti.

Pismo u celosti pogledajte ovde.

Rad MDRI-S podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole "Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji.