Vesti

Prvi konsultativni sastanak na projektu Odlučionice - Vladičin Han

Krovna organizacija mladih Srbije je u četvrtak 16.04.2020. godine organizovala prvi online konsulatativni sastanak u okviru programa pod nazivom Odlučionice sa ciljem da razgovara sa predstavnicima lokalne samouprave, civilnog društva i đačkog parlamenta ali i drugim mladim osobama koje žele da učestvuju kako bi saznali koje mere omladinske poltike se praktikuju u Vladičinom Hanu, da li su i na koje načine mladi aktivni kao i gde vide prostor za unapređenje omladinske politike, aktivizma i prilika za mlade u lokalnoj zajednici. 

Vladičin Han je jedna od opština koje su ove godine aplicirale za KOMS-ov projekat Odlučionice čiji cilj jeste da približi sve aktere lokalne omladinske politike i podstakne da zajednički implementiraju određenu inicijativu u svom gradu. Tri lokalna koordinatora, predstavnici lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i đačkog parlamenta će proći obuku na kojoj će formulisati inicijativu koju će u narednom period uz mentorsku i finansijsku podršku KOMS-a sprovesti u Vladičinom Hanu. Takođe, cilj jeste ostvarenje dugoročne saradnje tri lokalna aktera omladinske politike i podsticanje implementacije strukturiranog dijaloga u Vladičinom Hanu, odnosno sistemsku brigu o mladima kroz obezbeđivanje učešća mladih u donošenju odluka. 

Sastanku su prisustvovale predstavnice Krovne organizacije mladih Srbije i tri lokalna koordinatora: ispred lokalne samouprave član opštinskog veća za omladinu i sport Marko Mladenović, članica upravnog odbora udruženja Veles Aleksandra Aleksić i Anđela Ristić, predsednica đačkog parlamenta Tehničke škole Vladičin Han. Pored lokalnih koordinatora, razgovoru su doprineli i mladi sa teritorije Vladičinog Hana. 

Od mladih smo čuli o promenama koje žele da načine udruženom inicijativom lokalne samouprave, đačkog parlamenta i civilnog društva, i mogućnostima kontinuiranog procesa konsultacija između mladih i donosioca odluka u cilju zajedničkog definisanja i sprovođenja politika značajnih za mlade na svim nivoima, odnosno implementacijom EU dijaloga sa mladima u njihovoj lokalnoj zajednici. 

Program Odlučionice se organizuju kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom - BOŠ u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Kraljevine Švedske.