Vesti

Apel Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Da korisnici smeštaja, gde god je to moguće, koji nisu pozitivni na koronavirus, hitno budu premešteni u svoje porodice, kod svojih rođaka ili na drugi smeštaj koji nije kolektivni

U državama koje adekvatno prikupljaju i transparentno postupaju sa podacima o smrtnosti i zarazi od Covid-19 pokazuju da smrtni slučajevi u kolektivnim smeštajima čine približno 50% svih smrti od COVID-19 u ovim državama. Poslednjih dana dobijamo informacije o brzom širenju infekcije u više domova za stare širom Srbije i nekoliko domova za smeštaj građana sa mentalnim invaliditetom. Zvanični podaci govore da su svi korisnici u ustanovi u Trbunju, kod Blaca pozitivni na koronavirus. U ovom domu boravi 80 korisnika i radno je angažovano približno 50 osoba.

Deinstitucionalizacija je civilizacijski korak koji srpske vlasti moraju preduzeti da bi se ubuduće zaštitili životi naših sugrađana i sugrađanki sa mentalnim invaliditetom, prekinula rasprostranjena kršenja njihovih prava, pre svega na slobodu i privatnost, i omogućio kvalitet života onakav kakav nam svima pripada jer smo ljudi.

Na početku epidemije MDRI-S je apelovala na nadležne da, gde god je to moguće, ubrzano premeštaju korisnike iz institucija u privatni smeštaj – u svoje porodice, kod rođaka, u hraniteljske porodice. Posebno smo skrenuli pažnju na grupu od 8 ljudi sa mentalnim teškoćama koji su odmah po početku  epidemije izmešteni iz kuća u Petrovcu na Mlavi i stavljeni nazad u ustanovu „Dr Nikola Šumenković”, koja broji više od 300 korisnika. Tada smo upozoravali da je ova mera neproporcionalna i da krši njihovo pravo na slobodu, ali i da je nerazumna jer će korisnici biti izloženi većem riziku u ovoj instituciji nego u stanovima u kojima su živeli.

Apel u celosti možete preuzeti ovde.