Vesti

Inicijativa za praćenje prava osoba sa invaliditetom COVID-19

 

Svet se suočava sa ogromnim izazovima uzrokovanim pandemijom virusa COVID-19. Kako bi podržali globalno razumevanje posledica ovih izazova, koalicija organizacija koju čine Validity Foundation, European Network on Independent Living (ENIL), International Disability Alliance (IDA), Disability Rights International (DRI), Disability Rights Unit at the Centre for Human Rights, University of Pretoria, i International Disability and Development Consortium (IDDC), danas objavljuje anketu u cilju isticanja pitanja sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom usred pandemije
COVID19.
Ova inicijativa teži da prikupi informacije o:
*iskustvima osoba sa invaliditetom
*odgovorima država na vanrednu situaciju u odnosu na ovu specifičnu populaciju.
Da biste popunili anketu koja je dostupna na više jezika posetite internet stranicu: https://www.covid-drm.org/ #COVID_DRM
Inicijativu su podržali Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija o pravu na zdravlje, Dainius Pūras i Specijalna izvestiteljka UN o pravima osoba sa invaliditetom, Kataline Devandas Aguilar.