Vesti

Prvi sastanak mladih, omladinski klub ,,Imam ideju’’

Nakon pripremnog perioda za projekat ,,Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji’’ tokom februara i marta 2020., prvi sastanak sa grupom mladih Kraljeva je odložen zbog početka vanrednog stanja i zabrane okupljanja.

Nakon pregrupisanja i prilagođavanja, prvobitna grupa mladih Kraljeva koja je bila zainteresovana za učešće u projektu se malo izmenila, nekim mladima nije odgovarala on line komunikacija (zbog previše školskih obaveza, promene načina rada, slobodnog vremena) ali su se neki mladi, prvenstveno studenti prve godine, priključili, jer su sada kod kuće i motivisani su da se u okviru organizacije uključe u aktivnosti projekta.

Na ZOOM platformi organizovali smo prvi sastanak, na kom je bilo prisutno 12 mladih. Neki su imali problema sa internetom i aplikacijom Zoom, tako da smo ih kasnije uputili u sadržaj prvog sastanka.

Na prvom sastanku, Aleksandra Jovankin Aleksić, pedagog i realizator projektnih aktivnosti,uputila je mlade u sadržaj projekta ,,Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji’’, upoznala ih sa ostalim gradovima  i organizacijama koje učestvuju u projektu.

Nakon kratkog upoznavanja učesnika, otvorili smo temu o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji: koliko znaju o EU, šta prvo pomisle kada se spomene Evropska unija, koliko ih zanima proces pridruživanja. Stavovi i asocijacije mladih u udruženju ,,Imam ideju’’ se ne razlikuju mnogo od opšteg stava mladih u Srbiji prema EU (istraživanje Građanskih inicijativa). Smatraju da je to deo politike, za koju nisu previše zainteresovani, informacije su suvoparne i dosadne, neprilagođene njhiovom uzrastu.To je odbijajuće i najčešće preskaču ovu temu. Jedna grupa mladih misli da ne treba da se priključimo EU, mada nemaju argumenata zašto. Jedna grupa priča o prednostima kao što je uvođenje novih i boljih zakona i regulativa. Zabrinjava da jedan deo prednosti pridruživanja vidi kao mogućnost da odu iz zemlje.

 U toku upoznavanja sa temom, razgovarali  smo i o povezanosti ostvarivanja prava deteta i otvaranju poglavlja 23. Potrebe grupe je da na sledećem susretu posvetimo više vremena Konvenciji o pravima deteta, izveštavanju i monitoringu prava deteta.

Na sledećem susretu ćemo precizirati temu kojom ćemo se na lokalu baviti,u cilju unapređivanja monitoringa ostvarivanja prava deteta.