Vesti

Održan drugi konsultativni sastanak na programu Odlučionice - Boljevac

Krovna organizacija mladih Srbije je u petak 24. aprila organizovala drugi online konsulatativni sastanak u okviru programa pod nazivom #Odlučionice sa ciljem da razgovaramo sa predstavnicima lokalne samouprave, civilnog društva i đačkog parlamenta, ali i drugim mladim osobama koje žele da učestvuju, kako bismo saznali koje mere omladinske poltike se praktikuju u Opštini Boljevac, da li su i na koje načine mladi aktivni kao i gde vide prostor za unapređenje omladinske politike, aktivizma i prilika za mlade u lokalnoj zajednici, a naročito implementaciju strukturiranog dijaloga. Sastanku su prisustvovala sva tri lokalna aktera ali i drugi mladi. 

Mladi iz ove opštine su nam rekli da su u trenutnoj situaciji organizovani pri lokalnom štabu u call centru i na taj način pomažu starijima, ali da je prisutna i samoorganizacija među mladima. Iako je na početku veliki broj mladih bio zainteresovan da učesvuje u organizovanju pomoći za starije,taj broj je vremenom opao. Volonteri imaju zajedničku viber grupu preko koje se dogovaraju ko će ići da pomogne starijim građanima kada poziv stigne. 

Ono što trenutno nedostaje njihovoj lokalnoj zajednici jeste Kancelarija za mlade, ali su svi akteri omladinske politike na lokalu zainteresovani da daju svoj maksimum kako bi se Kancelarija otvorila. Takođe, pored Kancelarije za mlade, Boljevac nema nijedno udruženje mladih i za mlade, koje bi okupljalo mlade i organizovalo aktivnosti za njih i sa njima. Svi akteri omladinske politike ovo stanje vide kao problematično za njihovu lokalnu zajednicu i nadaju se da će zajedničkim aktivnostima na ovoj projektu promeniti stvari kada je omladinski aktivizam u pitanju. 

Odlučionice se organizuju kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Kraljevine Švedske. 🇸🇪🤝🇷🇸⁣