Vesti

Održan treći konsultativni sastanak na programu Odlučionice - Kuršumlija

Nakon Boljevca i Vladičinog Hana, Odlučionice su stigle i u Kuršumliju. U utorak 5. maja 2020. godine razgovarali smo sa lokalnim koordinatorima i mladima iz Kuršumlije o omladinskoj politici u njihovoj lokalnoj zajednici.

Treći konsulatativni sastanak u okviru programa pod nazivom Odlučionice organizovan je kako bismo razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave, civilnog društva i đačkog parlamenta, ali i mladima uopšte, kako bismo saznali koje mere omladinske poltike se praktikuju u Kuršumliji, da li su i na koje načine mladi aktivni kao i gde vide prostor za unapređenje omladinske politike, aktivizma i prilika za mlade u lokalnoj zajednici, a naročito implementaciju strukturiranog dijaloga.
 
Sastanku su prisustvovala sva tri predstavnika lokalnih koordinatora kao i drugi mladi koji su želeli da doprinesu razgovoru i iznesu svoje mišljenje. Na sastanku smo od mladih iz Kuršumlije saznali da imaju Kancelariju za mlade, ali da nemaju predviđen budžet za mlade, što predstavlja izazov za sprovođenje omladinske politike na lokalu.
Takođe, saznali smo da su mladi u Kuršumliji vrlo aktivni, pa je tako više od 50 mladih volontiralo u toku pandemije i vanrednog stanja, pri lokalnom Crvenom krstu. Ovo nije novost za Kuršumliju, potvrdili su nam akteri lokalne omladinske politike, koji su inače u konstantnoj komunikaciji, pa mladi iz Kuršumlije nemaju problem sa informisanjem u ovoj oblasti ali problem predstavlja nedostatak programa za mlade. 
Mladi su nam otkrili da najveću podršku imaju od svojih profesora, naročito po pitanju vannastavnih aktivnosti, a da najveći izazov leži u nedostatku prostora za mlade. 
Program Odlučionice se organizuju kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Kraljevine Švedske