Vesti

ZOOMIRAMO POZICIJU MLADIH -diskusija-

Užički centar za prava deteta i  Omladinski klub udruženja ,,Imam ideju“, Kraljevo

Započete diskusije o položaju mladih prebacili smo na on line sastanke, radionice i diskusije. Iskoristili smo trenutnu situaciju da ispitamo i skeniramo položaj mladih tokom pandemije korona virusom  i različite aspekte poteškoća sa kojima se susreću tokom izolacije. U nedelju, 17. maja 2020., putem Zoom konferencije, diskutovali smo na temu položaja dece i mladih iz osetljivih i marginalizovanih grupa tokom izolacije: koje kategorije mladih su najviše pogođene, čija prava su bila najugroženija i najteže ostvariva usled zabrane kretanja, prekida nastave, prekida svih socijalnih usluga i podrške koje su pojedinim kategorijama stanovništva neophodne. Započeli smo predstavljanjem projekta, naših prethodnih diskusija preko Zoom aplikacije, i davanjem osnovnih informacija o našem radu u proteklih nekoliko godina, a posebno o radu udruženja ,,Imam ideju’’ na ostvarivanju prava deteta, što je bilo neophodno zbog novih učesnika i gostiju.

Diskusiju smo započeli simulacijom dve  priče: ,,Da li se ovo samo meni dešava?’’. Prva situacija opisuje dečaka koji  se susreće sa psihološkim pritiskom, i razmišlja da naudi sebi. Učesnici pretpostavljaju u kakvoj je situaciji, šta oseća, kome bi mogao da se obrati za pomoć i ko bi primetio promene. Kasnije uvodimo nove elemente priče, da živi sam sa ocem i da je dete sa invaliditetom. Druga priča učesnicima daje informacije o devojci koja je u vezi sa momkom koji je nasilan, a ona ima pomešana osećanja. Kasnije uvodimo još informacija da je devojka napustila školu i da živi u udaljenom selu. Za obe priče, kao poslednji element uvodimo da se obe situacije dešavaju u toku izolacije tokom pandemije korona virusom.

Učesnici decentracijom dolaze do zaključka da su i inače teške odluke, situacije i krize mladih koji su po bilo kom osnovu marginalizovani ili pripadaju grupi osetljivih mladih još teže dok traje izolacija. Diskusiju su vodili studenti i srednjoškolci iz kraljevačkog Udruženja ,,Imam ideju’’, a gosti koji su sa nama podelili njihovo viđenje pozicije mladih bili su:

- Novak Stanišić, pedagog, pedagoški asistent, koordinator Infopolis omladinskog info centra iz Novog Sada,

- Emilija Ničić, vršnjački edukator iz SOS kutka za devojke, Odbora za ljudska prava, Vranje.

Novak je na slikovit način mladima približio kako izgleda izolacija mladima sa invaliditetom, kao i boravak dece i mladih u ustanovama socijalne zaštite. Tokom čitavog perioda izolacije Infopolis pružao je uslugu svima ojima je bila potrebna bilo kakva podrška.

Emilija je predstavila položaj devojčica i devojaka kroz rodno zasnovani sistem partnerskih i porodičnih odnosa, porastu femicida i svih tema koje su bile intereresantne sagovornicima. Predstavila je rad SOS kutka za devojke iz Vranja, značaj vršnjačke podrške i sigurnog prostora za devojke gde mogu slobdno i bez pritiska da pričaju o temama koje se ne otvaraju ni u školi ni u porodici. 

Oni su sa nama podelili primere dobre prakse koji su funkcionisali tokom izolacije u vidu podrške i mogućnosti mladih da im se obrate za pomoć. Otvorili smo teme koje su u vezi sa veoma teškom pozicijom dece i mladih sa invaliditetom, dece sa autističnim poremećajima, dece i mladih u socijanim ustanovama, ali i sa migrantima i azilantima, kao i svim drugim građanima koji su i ranije bili u teškom položaju. Mladi su posebno svesni da se nasilje u porodici u slučaju izolacije povećava i da ne čudi porast slučajeva femicida i porodičnog nasilja tokom i po završetku zabrane kretanja. Izolacija znači da mladi sa poteškoćama svih vrsta i psihološkim tegobama teško da mogu da potraže pomoć i izlaz ukoliko nemaju podršku porodice.

Zaključak naše diskusije može se uobličiti kroz poruku mladih da pandemija produbljuje nejednakosti, da je položaj osetljivih grupa, posebno onih na margini društvenih zbivanja, još otežaniji, a njihova prava još teže ostvariva nego u svakodnevnim uslovima.

Aleksandra Jovankin Aleksić predstavila je primere nefunkcionisanja i zakasnelih reakcija države na potrebe pojedinih kategorija građana, posebno dece i mladih iz osetljivih grupa. Dolazimo do zaključka da države nisu dovoljno pripremljene da u uslovima epidemiološke krize zaštite svoje građane, tako da su ovom situacijom najugroženiji oni koji su i ranije teško ostvarivali svoja prava.  

Moderatorka razgovora bila je Aleksandra Jovankin Aleksić, pedagoškinja udruženja ,,Imam ideju’’, Kraljevo.

Medijsku objavu pogledajte OVDE.