Vesti

Položaj i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina u kontekstu evropskih integracija -pripremne aktivnosti-

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine i UCPD su realizovali pripremne aktivnosti u realizaciji projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“.

Prve pripremne aktivnosti realizovane su u prvoj polovini marta na časovima Građanskog vaspitanja u Osnovnoj školi „Dimitrije Tucović“ u Čajetini, sa učenicima osmog razreda. Učenici su imali priliku da se upoznaju sa Evropskom unijom, sa pregovaračkim poglavljima, posebno sa temama Pregovaračkog poglavlja 23, kao i sa samim projektom. Cilj je bio podsticanje učenika na formiranje objektivnog kritičkog mišljenja u vezi sa temom prava deteta u kontekstu evropskih integracija. Učenici su veoma afirmativno reagovali na temu, komentarisali i predlagali, sugerišući iz svog ugla, ugla deteta.

Na drugom času, učenici su u grupama, kroz radionici, formirali nekoliko pojedinačnih tema u vezi sa kojima će se vršiti ispitivanje javnog mnenja na teritoriji opštine Čajetina. Od pet užih tema formirali su jednu, obuhvatnu temu Položaj i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina u kontekstu evropskih integracija.

Dalje aktivnosti su zamišljene kroz izradu ankete, istraživanje, preporuke i obraćanje jedinici lokalne samouprave, kao i izložba fotografija pod nazivom „Primeri dobre prakse i različiti oblici podrške deci i mladima sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina“. Još jedna od predviđenih aktivnosti je prezentacija istraživanja sprovedenog kroz anketu. Dakle, planirana su dva javna događaja.

S obzirom na novonastale okolnosti rada, učenici su sa UG „Zlatiborski krug“ nastavili komunikaciju na onlajn diskusionim grupama, te su bili produktivni u izradi ankete. Dalje, planirane aktivnosti, biće, takođe, realizovane onlajn. Aktivnosti je sa učenicima realizovala Jagoda Jeremić iz „Zlatiborskog kruga“.

 

http://www.zlatiborskikrug.org.rs/vest/projekat-monitoring-ostvarivanja-prava-deteta-u-procesu-pridruzivanja-srbije-evropskoj-uniji

 

Aktivnost je deo projekta Užičkog centra za prava deteta koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.