Vesti

Održan četvrti konsultativni sastanak na programu Odlučionice - Ćićevac

U sredu, 13.05. Krovna organizacija mladih Srbije održala je četvrti konsultativni sastanak na programu Odlučionice, sa lokalnim koordinatorima i mladima sa teritorije opštine Ćićevac.  Sastanku su prisustvovala sva tri lokalna koordinatora, predstavnici đačkog parlamenta, lokalne samouprave i organizacije civilnog društva. Cilj konsultativnog procesa jeste da se upoznamo bliže sa stanjem omladinske politike u lokalnim zajednicama koje će nakon procesa selekcije biti odabrane da sprovedu inicijativu koja će unaprediti omladinske politiku i položaj mladih na lokalu. 

Lokalni koordinatori i mladi su nas upoznali sa stanjem volontiranja za vreme vanrednog stanja kao i trenutnom situacijom kada je organizacija volontiranja u pitanju. U opštini Ćićevac KZM ne postoji. Organizacija civilnog društva, Okular, sarađuje sa opštinom od svog osnivanja 2015. godine i uključeni su u projektno finansiranje, a kako ne postoji budžet za mlade oni se finansiraju iz budžeta namenjenog za NVO.

 Lokalni koordinatori su istakli da je aktivnost najveća kod osnovaca i studenata, a da je ona znatno manja kod srednjoškolaca i da je do njih najteže dopreti. Mladi su istakli da ih dosta privlače online obavešteja koju su vizuelno privlačna, ali da ipak razgobvor “jedan-na-jedna” je najučinkovitiji, kao i da u školama više treba da se priča o mogućnostima za aktivno učešće mladih. 

Mladi koji su aktivni vide potrebu za KZMom. Okluar radi sa različitim grupama, uključujući i mlade i smatraju da sada, nakon nekoliko godina imaju kapacitete za zagovaranje u oblasti omladinske politike. Tako on žele da zagovaraju kreiranje LAP, Saveta za mlade i KZM, te su aplicirali za institucionalni grant Građanskih inicijativa kako bi dobili sredstva za rešavanje ovih problema. Trenutno im je fali da budu stalno zaposlen, kako je njihov angažman u Okularu volonterski.  Potreban je tim koji će raditi samo sa mladima, a mladi smatraju da je njihova opština previše mala da bi imali išta više od minimuma standarda. 

Nakon konsultativnog procesa, realizovaće se obuka gde će svi lokalni koordinatori sarađivati, učiti o omladinskoj politici i osmišljavati svoje inicijative.