Vesti

Održan peti konsultativni sastanak ne programu Odlučionice - Sjenica

Konsulatativni sastanak organizovan je kako bi kroz razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave, civilnog društva i đačkog parlamenta, ali i mladima uopšte, saznali koje mere omladinske poltike se praktikuju u Sjenici, da li su i na koje načine mladi aktivni kao i gde vide prostor za unapređenje omladinske politike, aktivizma i prilika za mlade u lokalnoj zajednici, a naročito implementaciju strukturiranog dijaloga.

Od mladih ispred Kancelarije za mlade Sjenica, koji su takođe i članovi udruženja, saznali smo da su se sami organizovali kao Kancelarija za mlade i da nisu formalno priznati, ali su prepoznati od strane mladih. Kancelarija za mlade ima svoje prostorije, ali mladima taj prostor nije dovoljan, tako su kroz projekat došli do izgradnje i opremanja Omladinskog kluba koji će im koristiti kao prostor za mlade i njihove aktivnosti.

Mladi iz Sjenice mogu se pohvaliti brojem volontera koji su angažovani u okviru Kancelarije za mlade, i da su to mladi od završnih razreda osnovnih škola, pa do završnih razreda srednjih škola. Podelili su sa nama da imaju dobru saradnju sa đačkim parlamentima srednjih škola, kao i da nemaju problem sa protokom informacija, da je njihov rad transparentan i da dolazi do mladih u njihovoj lokalnoj zajednici. 

Program Odlučionice se Peti po redu konsultativni sastanak sa lokalnim koordinatorima opštine Sjenica u okviru projekta Odlučionice održan je 22. maja. Na sastanku koji je realizovan preko ZOOM platoforme, prisustvovali su lokalni koordinatori ispred Kancelarije za mlade i udruženja mladih, prisustvo lokalnog koordinatora ispred đačkog parlamenta je izostalo. 

Odlučionice se organizuju kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Kraljevine Švedske.