Vesti

Usvojena Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici 21. maja 2020. godine usvojila Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine sa Akcionim planom za 2020.  i 2021. godinu za primenu navedene strategije.

Pogledajte OVDE.

Programska direktorka Užičkog centra za prava deteta, Jelena Žunić-Cicvarić, u ime Mreže organizacija za decu Srbije je bila članica radne grupe koja je radila na izradi ove strategije.

Pravo na zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo svakog deteta, ono je utvrđeno Konvencijom UN o pravima deteta i nizom međunarodnih i regionalnih ugovora u oblasti zaštite ljudskih prava koje je Republika Srbija potvrdila.

Usvajanjem ove strategije realizovana još jedna aktivnost iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 u procesu pridruživanja Srbije EU.