Vesti

Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji - peti alternativni izveštaj o implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta

Užički centar za prava deteta je izradio peti alternativni izveštaj o implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta. Na ovaj način  uspostavljen je stalni mehanizam praćenja implementacije AP 23, segmenta u vezi sa pravima deteta.

Izveštaj je rađen na bazi analize dostupnih dokumenata, on je deskriptivan i prvenstveno ukazuje na kašnjenja i propuste u samoj primeni predviđenih aktivnosti, a tamo gde je moguće, i na uočene nedostatke razvijenih instrumenata, zakonskih tekstova, odnosno njihove dobre strane. Procene dometa i mogućih efekata, tamo gde one postoje, donete su na osnovu višegodišnjeg iskustva autora u radu u ovoj oblasti. Osnov poređenja su prethodni državni izveštaji Pregovaračke grupe za poglavlje 23.  

U pogledu načina i sadržine samih izveštaja koji su praćeni, obim i kvalitet informacija koje on sadrži se veoma razlikuju u pojedinim tačkama, što je bio slučaj i sa prethodnim državnim izveštajima. Uočeno je da pojedine tačke ne daju sve informacije, čak javno dostupne u pogledu aktivnosti koje opisuju, dok druge sadrže pregršt često nerelevantnih, neaktuelnih i nesistematizovanih podataka koji otežavaju analizu zatečenog stanja u momentu zaključenja aktuelnog izveštaja.

Do sada su izrađena i publikovana četiri alternativna izveštaja tokom 2017, 2018. i 2019. godine. Zaključci i nalazi ovih izveštaja su dostavljeni Evropskoj uniji u procesu prikupljanja pisanih doprinosa civilnog društva Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, ali su predstavljeni i javnosti, zainteresovanim grupama i organizacijama civilnog društva.

Ovaj izveštaj nastao je u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji realizuje Užički centar za prava deteta, a čiji rad podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Izveštaj možete pogledati na linku:

http://ucpd.rs/wp-content/uploads/2020/07/prava-deteta-peti-izvestaj-2.pdf?fbclid=IwAR2M9fbH10YIsYRF4zRizUzQjZjnmikBCkC3G4NOUpM_mWkYKlC1UjGodYo