Vesti

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u RS u 2020.

Medija centar  

12.08.2020. godine  

Krovna organizacija mladih Srbije kontinuirano istražuje položaj mladih kroz objavljivanje  Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji na Međunarodni dan mladih - 12. avgusta 2020. Zvanična prezentacija izveštaja organizovana je u okviru konferencije za medije u Medija centru u Beogradu. Četvrti Alternativni izveštaj za 2020. godinu pokazuje sve zvanične podatke koji postoje o mladima ali i njihove navike, stavove i probleme. Takođe na ovaj način pratimo stanje i eventualne promene, analiziramo da li određene politike daju rezultate i na taj način objedinjujemo podatke koji predstavljaju vid praćenja i ocenjivanja politika za mlade kao i predlaganje i kreiranje javnih politika za unapređenje položaja mladih.  

Krovna organizacija mladih Srbije ističe koliko je važno da raspolažemo ispravnim podacima kako bismo kontinuirano mogli da radimo na unapređenju položaja mladih u RS.  

Istraživanje je sprovedeno od maja do jula 2020. godine, korišćene su kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja. Ključni nalazi istraživanja su:  

 • Da mladi uopšte nemaju uticaja na političke procese i odluke misli 53,5%.  

 • Kao jedan od najvećih problema, 55,1% mladih je navelo mali uticaj na donošenje odluka. 

 • Pored niskog poverenja mladih u institucije, mladi imaju izuzetno nizak stepen poverenja u političare, čak 76,% mladih ne veruje političarima.  

 • Da izbori u Srbiji nisu slobodni i fer misli 77% mladih.  

 • U odnosu na prethodne godine, došlo je do porasta poverenja mladih u demokratiju: 45% misli da demokratija jeste najbolji oblik vladavine, 29% misli da nije, dok 26% ne zna.  

 • Čak 56% mladih smatra da je Srbiji potreban jak vođa i lider koga će narod slediti.  

 • Došlo je do porasta nepoverenja mladih u EU: 46% mladih ne podržava ulazak Srbije u EU.  

 • Najviše mladih, čak 36,3% smatra da Srbija treba da nastavi rad na povlačenju priznanja Kosova dok 20,6% mladih smatra da je potrebno raditi na pomirenju između Srba i Albanaca, a pitanje statusa Kosova ostaviti za kasnije.  

 • 59% mladih smatra da Srbija ne treba da ima bilo kakvu saradnju sa NATO.  

 • Fizičkom i verbalnom nasilju bilo je izloženo 64,5% mladih osoba u Republici Srbiji.  

 • Kada je reč o merama ograničenja kretanja i okupljanja, 41% mladih smatra da su bile stroge koliko je trebalo dok 39% mladih smatra da su bile previše stroge.  

 • Komunikaciju državnih funkcionera prema građanima čak 35,9% mladih vidi kao jako lošu.  

 • Da se odseli iz Republike Srbije planira 53% mladih.  

Rezultati istraživanja su pokazali da više od polovine mladih želi da se uključi u donošenje odluka, ali smatra da nema trenutno nikakav uticaj na odlučivanje. Zainteresovanost mladih je porasla za čak 15% u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na ranije godine, veći procenat mladih smatra da je demokratija najbolji oblik vladavine.  

Ukazujući na nepovoljan položaj mladih osoba u RS, cilj KOMS je da utiče na donosioce odluka i pokrene aktivno uključivanje mladih u procese donošenja odluka na svim nivoima. Istraživanje je evidentiralo drastičan porast zainteresovanosti mladih za učešćem u demokratskim procesima. Upravo iz ovog razloga, KOMS će u narednom periodu organizovati dijaloge mladih sa donosiocima odluka kako bi zajednički kreirali politike za mlade i uticali na uključivanje mladih.  

Krovna organizacija mladih Srbije – zakonski prepoznat krovni savez mladih koji okuplja 108 organizacija članica, objavljuje Alternativni izveštaj u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom uz podršku Švedske.  

Snimak pres konferencije možete pogledati OVDE 

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u RS možete pogledati OVDE.