Vesti

Izbor preporuka Saveta Evrope o sankcijama i merama u zajednici

Predstavljamo najnoviju publikaciju koju je priredio projektni tim Odbora za ljudska prava Valjevo pod nazivom "Izbor preporuka Saveta Evrope o sankcijama i merama u zajednici".

Namenjena je prvenstveno osobama koje se bave alternativnim kaznama i merama, pravosuđu, povereničkim kancelarijama, advokaturi, organizacijama civilnog društva, javnim preduzećima i ustanovama a dostupna je ovde.

Publikacija je nastala u okviru projekta „Alternativne sankcije u Srbiji kroz lokalnu zajednicu na putu u EU“, koji sprovodi Odbor za ljudska prava Valjevo, a čiji rad podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.