Vesti

Pravo na obrazovanje i Covid-19 - Šta kažu požeški srednjoškolci?

U okviru projekta „Monitoring  ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji“  koji realizuje Užički centar  za prava deteta a podržava Švedska, u  okviru programa Beogradske  otvorene  škole “Civilno drustvo za unapredjenje  pristupanja Srbije Evropskoj unjii“ u Požegi je u dve srednje škole sprovedeno anketiranje na temu sprovodjena nastave u uslovima ograničenja zbog pandemije COVID 19.

FORCA iz Požege i Užički centar za prava deteta su sproveli anketiranje požeških srednjoškolaca, a osnovna ideja je bila da se ispitaju stavovi srednjoškolaca o okolnostima sprovodjenja on line nastave. Anketirano je 146 srednjoškolaca i neki od osnovnih zaključaka su:

  • Više od dve trećine anketiranih smatra da je pandemija izazvana virusom COVID 19 realan problem
  • 58% anketiranih smatra da je prihvatljiva nastava na daljinu, uvedena zbog COVID - a
  • Manje od polovine anketiranih se naviklo na novi model nastave (kombinacija neposredne i nastave na daljinu)
  • 80% anketiranih ne oseća da im je ugroženo neko ljudsko pravo.

Oni koji smatraju da su im prava ugrožena, navode da je ugrozeno pravo na kvalitetno obrazovanje i da nemaju svi obezbedjene tehničke uslove za ovakav vid nastave.

  • Skoro 30% učenika i učenica poznaje nekog druga/drugaricu koji nema tehničke mogućnosti da prati onlajn nastavu.
  • Dosta je onih koji  smatraju da su im prava ugrožena  ali  ne prepoznaju koja su to ugrožena prava (Te je jedan od zaključaka da treba raditi na informisanju mladih za prepoznavanje i reagovanje u situacijama u kojima se njihova prava krše, odnosno ostvaruju.)  
  • Manje od 30% ima informacije kako je nastava organizovana u drugim zemljama Evrope koje se bore protiv širenja pandemije COVID 19, a nešto preko 40% anketiranih ima želju da se o tome informiše.

Kompletni rezultati istraživanja biće uskoro dostupni na web sajtovima.

U nastavku realizacije aktivnosti, snimljen je i razgovor sa pedagoškinjom Poljoprivredne škole „Ljubo Mićić“ Vesnom Vukovic  o rezultatima ankete ali o tome koliko je važno da se poštuju prava deteta sa akcentom na pravo na obrazovanje; na koji način se pruža podrška manjinskim grupama; kako će se realizovati pripremna nastava za završnu godinu;  na koje prepreke  su oni kao nastavni kadar  nailazili; kakve su reakcije učenika i učenica i  u kojoj meri su do sada  preporuke socijalne distance  uticale na učenike.

Razgovor je postavljen u okviru podcast produkcije koju realizuje FORCA Požega, koji možete pogledati ovde a nalazi se na kanalu FORCA Požega.

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.