Vesti

Kako se evropske perspektive tiču dece i mladih

Užički centar za prava deteta je 9. februar 2021. realizovao prvu onlajn obuku pod nazivom „Jačanje kapaciteta OCD za integraciju EU perspektive sa decom i mladima“ za četiri partnerske organizacije: Imam ideju iz Kraljeva, Forca iz Požege, Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša i Dečji centar iz Zaječara.

Namera je bila da se osnaže organizacije civilnog društva koje rade sa/za decu i mlade iz Srbije za aktivno učešće u procesu praćenja pregovaračkog procesa, sa posebnim naglaskom na praćenje Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, i to u delu koji se odnosi na prava deteta.

Teme radionica su ostvarenost prava deteta u kontekstu Akcionog plana 23, sa posebnim osvrtom na prava deteta u periodu pandemije Kovid 19. Značajno je bilo čuti iskustva i razmišljanja o ovim temama iz perspektive organizacija koje imaju zavidno iskustvo. Namera je da se opšta tema evropskih intergracija demistifikuje u radu sa mladima u konkretnim lokalnim zajednicama i da se ukaže na mogućnost delovanja mladih u korist ostvarivanja prava.  Dogovoreno je da se mladi konsultuju u vezi sa konkretnim temama i problemima sa kojima se suočavaju na lokalnom nivou, a polazni okvir jesu teme za koje su već iskazali interesovanje: pravo na dostupno i kvalitetno obrazovanje za sve; koncept inkluzivne škole i lokalne zajednice kao sredstvo ostvarivanja prava dece iz ranjivih grupa; diskriminacija i nasilje kao prepreka ostvarivanju dobrobiti; rodna ravnopravnost kao način stvaranja jednakih šansi za sve; dobro psihičko zdravlje mladih u uslovima pandemije.

Bez obzira koja tema bude u polju interesovanja mladih, radiće se na identifikovanju nosilaca odgovornosti u ostvarivanju prava, kao uslova u stvaranju demokratskog društva u kom deca i mladi imaju šta da kažu i urade.

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“. Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.