Vesti

Održana debata na temu: „Rodna ravnopravnost u kontekstu evropskih integracija”

U ponedeljak 29. maja 2017. u Galeriji „Ustanove kultura” u Bajinoj Bašti, održana je javna debata na temu  „Rodna ravnopravnost u kontekstu evropskih integracija” (iz pregovaračkog poglavlja 23 pridruživanja Srbije EU)  u organizaciji UCPD-a, Kancelarije za mlade Bajina Basta, Udruženja gradjana "BIOS", Udruženja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta i Gimnazije „Josif Pančic.

Cilj debate je bio da mladima osvesti problem prisutnosti rodne diskriminacije, istakne važnosti rodne ravnopravnosti i uputi na načine poštovanja prava, kao osnovnog načela pregovaračkog poglavlja 23 u oblasti vladavina prava. Važno je bilo istaći  odgovornosti mladih, odgovornosti i namere države da unapređivanjem rodne ravnopravnosti doprinese poštovanju prava, doprinese lepšem i pravednijem društvu.

Šest debatera iz debatnog kluba gimnazije „Josif Pancić, braneći stavove koje zastupaju, koristili su snažnu argumentaciju, ali su pokazali i važnost poštovanja i uvažavanja onih koji su branili suprotnu tvrdnju. Publika debate, preko 70 srednjoškolaca, pokazala je veliku zainteresovanost za temu, postavljajući mnoštvo pitanja. Svoje zadovoljstvo su iskazali gromoglasnim aplauzom, ali i izjavama da su radi da učestvuju u organizaciji debata na ovako provokativne teme.

Debatu je pratila pano prezentacija na temu Prava deteta i evropske integracije, koju su pripremali mladi iz KZM i lokalnih organizacija. Pano prezentacije su tematske, obrađuju pojedine segmente iz pregovaračnog poglavlja a koje se tiču prava deteta. Namera je da pano prezentaciju posete i kroz interaktivne istraživačke zadatke istražuju, učenici srednjih škola kroz realizaciju nastave građanskog vaspitanja. Nadamo se da ćemo imati priliku da i u narednom periodu budemo zaslužni za ovak lep dogadjaj” izjavili su mladi organizatori debate.

Debata i pano prezentacija je održana u okviru projekta Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji“ koji Užički centar za prava deteta  realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.