Vesti

ŠEFICA PREGOVARAČKOG TIMA SRBIJE ZA NKD

O statusu pregovora, ulozi organizacija civilnog društva i medija i značaju učešća građana u procesu evropskih integracija, za NKD govorili su šefica Pregovaračkog tima Srbije, Tanja Miščević, stručnjak za komunikacije Srđan Staletović i Srđan Đurović iz Centra za primenjene evropske studije

Intervju sa pomenutim sagovornicima možete pronaći ovde.

A šta građani Niša znaju o EU integracijama i kako vide taj proces možete videti u anketi koju je radio Media i reform centar iz Niša.

Pored ovih tema, na treningu za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koji je organizovala Beogradska otvorena škola u okviru projekta za jačanje kapaciteta lokalnih organizacija za praćenje procesa pregovora, razovarali smo i o načinima komunikacije ovih problema, o tome gde se nalazimo u procesu reformi i do koje mere su propisi Srbije, u različitim oblastima usklađeni sa evropskih zakonodavnim okvirom.

Više informacija o treningu, sagovornicima i temama možete naći na ovom linku.