Vesti

Odabrane JLS za učešće u Odlučionicama 2.0

Krovna organizacija mladih Srbije podstiče aktivno učešće mladih na lokalu, kao i saradnju mladih sa donosiocima odluka na svim nivoima. Odlučionice jesu program koji ima za cilj podsticanje i unapređenje saradnje svih relevantnih aktera u oblasti omladinske politike sa fokusom na lokalnu zajednicu i umrežavanje organizacija civilnog društva, predstavnika/ca lokalne samouprave i đačkih parlamenata. 

Odabrane JLS za učestvovanje u Odlučionicama pokazale su veliku motivaciju i spremnost za međusobnu saradnju i sprovođenje lokalnih inicijativa. 

Za učešće u Odlučionicama 2.0 odabrane su sledeće jedinice lokalne samouprave: 

Opština Bečej  
– Kancelarija za mlade, Bečejsko udruženje mladih i đački parlament Ekonomsko-trgovinske škole Bečej 

Grad Bor 
– Kancelarija za mlade, Dom omladine Bor i đački parlament Gimnazije “Bora Stanković’’ 

Grad Čačak 
– Kancelarija za mlade, Udruženje Inicijativa za Čačak i đački parlament Gimnazije Čačak 

Opština Ćuprija 
– Član opštinskog veća zadužen za omladinsku politiku, Udruženje mladih Ćuprija i đački parlament Gimnazije Ćuprija 

Grad Vranje 
– Kancelarija za mlade, Udruženje Aktivisti iz komšiluka i đački parlament Gimnazije “Bora Stanković’’ 

Odabrane lokalne koordinatore i koordinatorke u narednom periodu očekuju konsultativni sastanci koji se održavaju do kraja aprila. Konsultativni sastanci se realizuju kako bismo se upoznali sa stanjem omladinske politike u odabranim lokalnim zajednicama, mogućnostima za mlade, mladima koji žele da utiču na promene i liderima svojih zajednica. 

Ukoliko vas interesuje o čemu će biti inicijative i šta mladi žele u svojim lokalnim zajednicama, pratite naš sajt i društvene mreže kako biste uvek bili informisani u vezi sa aktivnostima ovog programa, kao i sa inicijativama koje će realizovati u okviru Odlučionica. 

Odlučionice se organizuju kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji  KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom – BOŠ u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Švedske.