Vesti

Održan sastanak OCD o položaju osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 pandemije

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliidtetom MDRI-S održala je online sastanak sa organizacijama civilnog društva,13. aprila 2021.godine od 11.00 do 12.30 časova.

Povod za sastanak bio je razmena informacija o radu NPM-a tokom COVID-19, ali i da porazgovaramo o ljudima sa invaliditetom koji borave u rezidencijalnim ustanovama i merama koje je Vlada RS donoslila a koje su još uvek na snazi, i koje znatno ugrožavaju njihova ljudska prava. Sastanku su prisustvovali predstavnici i predstavnice 5 organizacija koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava u Srbiji.

Dogovoreni su budući koraci za zajedničke akcije.