Vesti

Vanzavodske sankcije i mere u vreme pandemije

Jedan segment istraživanja OdborVA na projektu „Alternativne sankcije - mera između kazne i šanse“ odnosi se i na funkcionisanje sistema izvršenja vanzavodskih sankcija i mera u Srbiji u vreme pandemije.

Pitali smo predstavnike nadležne državne institucije na koji način je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, primenjivala zaštitne mere protiv Covid-19 i kako je konkretno organizovan rad zbog epidemioloških uslova? Da li su Poverenici radili u punom radnom vremenu u kancelarijama i primali stranke kao i obično/pre pandemije i da li je dolazilo do problema u praćenju osuđenih lica, naročito ukoliko su u toku izvršenja sankcije oboleli od Covid-19, kao i da li je tokom trajanja epidemije došlo do smanjenja pristizanja presuda sa vanzavodskim sankcijama i merama?

Odgovor smo dobili od načelnice Odeljenja za tretman i izvršenje vanzavodskih sankcija i mera a tekst prenosimo u celini:

„Uprava za izvršenje krivičnih sankcija – Odeljenje za tretman i izvršenje vanzavodskih sankcija i mera primenjivala je sve zaštitne mere domaće struke koje su bile na snazi, a u cilju sprečavanja širenja korona virusa. Uprava je od prvog trenutka poštovala i sve preporuke Saveta Evrope prema osuđenim licima kako u KPZ/OZ (kazneno-popravnim zavodima i okružnim zatvorima-prim aut.) tako i onima koji su na izvršenju vanzavodskih sankcija i mera.

To je u konkretnim situacijama podrazumevalo korišćenje zaštitnih maski i dezinfekcionih sredstava i držanje propisanog odstojanja prilikom rada sa osuđenim licima od strane Poverenika. Sva lica su u skladu sa zakonom i bez odlaganja dobijala dozvole za napuštanje prostorija kako bi im se ukazala neophodna medicinska pomoć kao i sve druge medicinske usluge koje su bile potrebne radi ublažavanja simptoma nastalih usled zaraze korona virusom. U situacijama kada su lica bila u kućnoj izolaciji zbog toga što su zaraženi, Poverenici su obavljali češće telefonske pozive umesto nenajavljenih poseta. Nije primećeno veće kršenje propisanih obaveza od strane osuđenih lica, naprotiv, utisak je da je postojala čak i veća motivisanost da se sve obaveze izvrše na propisan način kako bi samo izvršenje kazne u doba pandemije bilo sa što manje problema za obe strane. Primetno je bilo da je u periodima „talasa“ porasta broja zaraženih tokom jula i novembra 2020.godine bilo manje lica na izvršenju kazne rada u javnom interesu. Javna preduzeća i ustanove prilagodile su svoje poslovanje u skladu sa epidemijskim merama što je ograničilo broj ljudi koji bi bili u zatvorenom prostoru radno angažovani. I pored toga, sporijim tempom, ali uz razumevanje kako osuđenih tako i sudova sve kazne su izvršavane u skladu sa zakonskim rokovima.

Što se ukupnog broja vanzavodskih sankcija i mera tiče nije primećen pad broja izrečenih tokom 2020.godine i generalni zaključak je da je rad Odeljenja bio sve vreme na zavidnom nivou“, konstatuje se u odgovoru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.