Vesti

Obraćanje međunarodnim telima - Reforma deinstitucionalizacije u Srbiji

MDRI-S je u partnerstvu sa šesnaest domaćih i međunarodnih organizacija civilnog društva udružila napore da skrene pažnju na nedavne događaje u vezi sa procesom deinstitucionalizacije u Republici Srbiji. Skupština Srbije priprema se za usvajanje dva veoma važna dokumenta: Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja socijalnih usluga u zajednici 2021-2026 i Zakon o zaštiti prava korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti. Republika Srbija je dužna da sledi međunarodni pravni okvir, pre svega UN CRPD, međutim, i Strategija i zakon podrivaju prava osoba sa invaliditetom i ceo proces deinstitucionalizacije. S obzirom na težinu situacije, odlučili smo da pozovemo brojna međunarodna tela da reaguju u okviru svog mandata, kako bismo izbegli dalje pogoršanje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. Pismo u celosti na engleskom jeziku možete pročitati ovde.