Vesti

Kreiran liflet “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“

U okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji” Užički centar za prava deteta kroz niz aktivnosti doprinosi povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa. Obzirom na trenutnu situaciju u Srbiji i sa osvrtom na trendove koji vladaju a vezani su za ovu temu, radimo na povećanju nivoa učešća dece i OCD-a koje se bave decom u praćenju napretka ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU.

Da bi organizacije civilnog društva mogle da prate proces pregovora za početak je porebno definisati probleme u ovoj oblasti:

  • Dobar zakonodavni okvir, ali loša praksa 
  • Deca sa invaliditetom su posebno rizična grup 
  • Visok broj incidenata sa nasiljem
  • Nedovoljna socijalna zaštita 
  • Deca i mladi nisu upoznati sa svojim pravima 
  • Neefikasna koordinacija i nadzor državnih organa  
  • Slabi resursi Saveta za prava deteta 
  • Vršnjačko nasilje   

U želji da ovaj proces što više približimo javnosti sa posebnim osvrtom na poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta, kreirali smo liflet koji možete pogledati OVDE