Vesti

U Prijepolju održana interaktivna radionica sa srednjoškocima: „Prava deteta i evropske integracije”

Interaktivna radionica „Prava deteta i evropske integracije“ održana je 16. juna 2017.godine u prostorijama otvorene pozorišne scene Muzeja grada Prijepolja sa početkom u 11 časova. Događaj je organizovao Užički centar za prava deteta u saradnji sa Centrom za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje i Ekonomsko – trgovinskom školom u Prijepolju.

Oko 100 srednjoškolaca uzelo je učešće u aktivnostina radionice čija je teme bila Evropska unija, pregovaračka poglavlja sa fokusom na pregovaračko poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava. Diskutovalo se o pravima deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, o tome šta se to do sada uradilo, a šta je potrebno još da se uradi kako bi se ostvarili svi ciljevi u vezi sa pravima deteta. Analizirane su i preporuke Komiteta za prava deteta te je konstatovano da se mnoge, za decu bitne stvari, ne nalaze u akcionom planu.

Važno je naglasiti da su javnoj radionici prethodile brojne pripremne aktivnosti u srednjoj Ekonomsko-trgovinskoj školi koje su detaljnije upoznavale učenike o pravima deteta u sklopu pregovora i akcionom planu 23: sastanci Učeničkog parlamenta, časovi građanskog vaspitanja, istraživanje stavova mladih. Učesnicima radionice su bili interesantni nalazi sprovedenog istraživanja u kome su učestvovali njihovi vršnjaci. Pitanja su bila u vezi sa stavom srednjoškolaca prema pristupanju Srbije EU; zašto jesu, a zašto nisu za Srbiju u EU; kakva su njihova znanja i kako se informišu o EU. Analizirajući upitnike došlo se do podataka da je njihovo mišljenje formirano na osnovu medija, mišljenja roditelja i profesora. Dakle, nemaju čvrste stavove i mišljenja o Evropskoj uniji i pristupu Srbije EU. 74% učenika misli da će se položaj mladih popraviti ulaskom Srbije u EU, da će mladi imati više šansi i prilika za zaposlenje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, da će se kvalitet školovanja popraviti, da neće biti nemaštine, kao ni mita i korupcije, dok 26% učenika veruje da se ulaskom Srbije u EU neće ništa promeniti, čak da će stanovništvu Srbije biti gore. Plaše se da ne dođe do svetske krize i gubitka onoga što karakteriše našu državu.

Na radionici su učesnici dobili liflet „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji” koji je bio dobar podsticaj za razgovor i aktivnosti koje će uslediti nakon ove radionice.