Vesti

Okrugli sto u Šapcu

Drugi po redu okrugli sto/stručna debata "Alternativne sankcije-mera između kazne i šanse" u organizaciji OdborVa, održana je 26. avgusta u hotelu "Sloboda" u Šapcu. U prisustvu sudija Prekršajnog i Osnovnog suda u Šapcu, Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva, povereničke službe UIKS, Policijske uprave Šabac, predstavnika Advokatske komore Šabac, Gradske uprave, Beogradskog CEPRIS-a, Šabačkog Centra za socijalni rad i JKP "Stari grad", predstavljen je Izveštaj o primeni vanzavodskih sankcija i mera u Mačvanskom okrugu iz ugla osuđenih lica i branilaca/advokata a na osnovu istraživanja koje je tim OdborVA sproveo u prvoj polovini ove godine.

U stručnoj raspravi koja je potom usledila učesnici skupa su razmenili iskustva u sprovođenju vanzavodskih mera i sankcija na području Mačvanskog okruga. Diskutovalo se o izazovima, načinima poboljšanja i mogućim oblicima multisektorske saradnje u lokalnoj zajednici kada je u pitanju izvršenju ovih sankcija i mera.

Priloge TV AS i TV Šabac možete pogledati na https://odbor.rs/okrugli-sto-u-sapcu/.

Naredne stručne debate na temu primene vanzavodskih sankcija i mera biće održane tokom septembra u Kragujevcu i Čačku.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Alternativne sankcije – mera između kazne i šanse“ koji OdborVA sprovodi kroz program „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske.