Vesti

Kampanja – obrazovanje i zdravlje mladih u uslovima pandemije

Užički centar za prava deteta je realizovao medijsku kampanju na društvenim mrežama koja je istakla važna pitanja u vezi sa kvalitetom obrazovanja i mentalnim zdravljem dece i mladih tokom perioda pandemije. „Zašto je važno obezbediti kvalitetno obrazovanje za svu decu - bez diskriminacije u doba pandemije?“, „Šta je neophodno za ostvarivanje prava na kvalitetno obrazovanje u doba pandemije?“, „Koji su to problemi u vezi sa mentalnim zdravljem sa kojima se susreću mladi u doba panemije?“. Odgovore na ova pitanja daju svi akteri obrazovnog sistema iz svojih perspektiva – roditelji, deca i mladi i nastavnici, profesionalci iz civilnog društva. Ukoliko ste propustili da ih pogledate, objedinjene produkti kampanje su na sledećim linkovima:

  1. Izazovi pandemije i budućnost obrazovanja 
  2. Izazovi pandemije i budućnost obrazovanja, video2
  3. Šta kažu mladi- kako unaprediti nastavu u doba pandemije
  4. Iz ugla mladih - kako unaprediti nastavu u doba pandemije 
  5. Obrazovanje iz ugla roditelja
  6. Obrazovanje iz ugla organizacija civilnog društva
  7. Obrazovanje u doba pandemije, iskustva dece i mladih
  8. Mentalno zdravlje dece i mladih
  9. Mentalno zdravlje dece i mladih, video 2
  10. Psihosocijalna podrška deci i mladima u doba pandemije (infografika)

 Aktivnost je deo projekta Užičkog centra za prava deteta koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.