Vesti

Alternativno izvršenje krivičnih sankcija i mera – Stručna debata u Kragujevcu

U Kragujevcu je 16.septembra, u organizaciji OdborVA održan okrugli sto-stručna debata „Alternativne sankcije – mera između kazne i šanse“. Na ovom multisektorskom skupu učestvovali su predstavnici pravosuđa (sudije Prekršajnog i Osnovnog suda u Kragujevcu, zamenici Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu), predstavnice Gradskog Veća grada Kragujevca i Gradske Uprave Kragujevca, Centra za socijalni rad, JKP Šumadija i aktivisti NVO Posle kiše iz Kragujevca.

Nakon predstavljanja višegodišnjih aktivnosti OdborVA na polju primene alternativnih kazni i mera,  novo istraživanje i Izveštaj o primeni ovih kazni i mera iz ugla osuđenih lica i njihovih branilaca koje je sprovedeno na teritoriji četiri okruga zapadne i centralne Srbije, predstavila je saradnica OdborVA i autorka Izveštaja, Aleksandra Spasojević. U nastavku okruglog stola Prof.dr Snežana Soković sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu iznela je svoje viđenje o značaju primene alternativnih sankcija i mera kao i izazovima koji stoje pred celokupnim sistemom AIKS.
U diskusiji koja je usledila razmenjene su informacije i iskustva prisutnih učesnika u sistemu AIKS, kao i predlozi za moguća poboljšanja u izvršenju alternativnih sankcija i mera sa akcentom na značaj multisektorske saradnje kao nezaobilaznom faktoru u boljoj i kvalitetnijoj primeni alternativnih sankcija i mera. 

Značajnu podršku OdborVA u aktivnostima promocije i afirmacije AIKS nesebično su dali predstavnici i lokalni saradnici iz NVO Posle kiše iz  Kragujevca.

Okrugli sto je realizovan u okviru projekta „Alternativne sankcije – mera između kazne i šanse“ koji OdborVA sprovodi kroz program „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske.