Vesti

Okrugli sto-javna debata u Čačku

U nastavku aktivnosti u Šumadijskom i Moravičkom okrugu, OdborVA je 17. septembra, uz podršku saradnika iz udruženja Laris, organizovao okrugli sto u Čačku pod nazivom „Alternativne sankcije – mera između kazne i šanse“.

Ovom multisektorskom skupu veliki doprinos dali su učesnici-predstavnici pravosuđa u Čačku (Prekršajni i Osnovni sud), Policijske uprave u Čačku, Poverenice za izvršenje alternativnih sankcija i mera iz kancelarije u Čačku, predstavnica Centra za socijalni rad, direktor i rukovodilac tehničkog sektora JKP „Komunalac“ iz  Čačka kao i predstavnici udruženja Laris i lokalnih medija iz Čačka.

Učesnici okruglog stola su od članova tima OdborVA upoznati sa rezultatima višegodišnjih aktivnosti istraživanja na polju primene alternativnih kazni i mera a predstavljen je i najnoviji Izveštaj o primeni ovih kazni i mera ovoga puta iz ugla osuđenih lica i njihovih branilaca nastao kao rezultat istraživanja koje je sprovedeno u prvoj polovini 2021.g. na teritoriji četiri okruga zapadne i centralne Srbije, uključujući i Moravički okrug. U nastavku okruglog stola u dinamičnoj debati mogli su se čuti izazovi sa kojima se susreću učesnici u sistemu izvršenja vanzavodskih (alternativnih) sankcija i mera, u prvom redu Poverenici, predstavnici pravosuđa i policijske uprave u Čačku, a svoje viđenje kao i prednosti i benefite sistema AIKS obrazložili su čelni ljudi JKP „Komunalac“ iz Čačka.

Održavanjem stručne javne rasprave u Čačku zaokružen je ciklus aktivnosti koje su prethodno, u sličnom formatu, održane u Valjevu, Šapcu i Kragujevcu a koje su za cilj imale prikupljanje informacija iz prakse primene AIKS, kao i predloge i preporuke za dalji rad na razvoju ovog složenog sistema koji zahteva jedan kvalitetan i nadasve odgovoran multisektorski pristup i saradnju.

Prilog televizije Lav plus iz Čačka možete pogledati na https://www.youtube.com/watch?v=4Vf_zOLZCMs&t=40s

Aktivnosti u okviru projekta „Alternativne sankcije – mera između kazne i šanse“ OdborVA sprovodi kroz program „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske.