Vesti

SEMINAR-RADIONICA „MERA IZMEĐU KAZNE I ŠANSE“

U Vrnjačkoj Banji je 22 i 23. oktobra 2021.g. u organizaciji OdborVA održan seminar „Alternativne sankcije-mera između kazne i šanse“. Seminar je realizovan u dva dela. U uvodnom delu učesnici su od moderatorke Aleksandre Spasojević, stručne saradnice OdborVA, upoznati sa sistemom AIKS, kao i funkcionisanjem povereničke službe. Potom je Slobodan Arsenijević iz udruženja „Integracija“ iz Valjeva izlagao o specifičnostima psihosocijalnog pristupa u uslovima izvršenja vanzavodskih sankcija i mera. O alternativnim krivičnim sankcijama u Evropi i regionu govorila je Prof.dr Snežana Soković, redovni profesor na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. U nastavku rada učesnici su kroz niz radionica kao i SWOT analizom izneli svoje stavove i konkretne predloge koji se odnose na unapređenje sistema alternativnog izvršenja krivičnih sankcija i mera u Srbiji.

Svoja stručna i kompetentna mišljenja kao i predloge u dinamičnom dvodnevnom radu i dijalogu razmenili su sudije prekršajnih i osnovnih sudova, predstavnici povereničke kancelarije, osnovnog javnog tužilaštva i MUP-a, advokati, predstavnici centra za socijalni rad i javnih komunalnih preduzeća kao i predstavnici civilnog sektora iz Kragujevca, Šapca, Čačka i Valjeva.

Aktivnosti u okviru projekta „Alternativne sankcije – mera između kazne i šanse“ OdborVA sprovodi kroz program „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske.