Vesti

Preporuke za unapređenje AIKS predstavljene Mreži CHRIS

Jedan deo projektnog tima OdborVA koji je u proteklom periodu bio angažovan na aktivnostima koje su se odnosile na istraživanje efikasnosti primene sistema alternativnog izvršenja krivičnih sankcija i mera u Srbiji, u ponedeljak 15.11.2021.g. posetio je u Nišu sedište Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS. U razgovoru sa koordinatorom i članovima Mreže CHRIS, predstavljeni su rezultati koji su plod višemesečnih aktivnosti na teritoriji četiri okruga Zapadne i Centralne Srbije a u kojima su aktivno učestvovali i dali veliki doprinos predstavnici institucija i organizacija koji su učesnici u sistemu alternativnog izvršenja krivičnih sankcija i mera. Tom prilikom prezentovane su preporuke za unapređenje alternativnih sankcija kao i najnovija publikacija OdborVA „Preporuke za unapređenje izvršenja vanzavodskih sankcija i mera u Srbiji“.