Vesti

Jačanje kapaciteta OCD za integraciju EU perspektive sa decom i mladima

Užički centar za prava deteta je 11. marta 2022. realizovao onlajn obuku pod nazivom „Jačanje kapaciteta OCD za jačanje evropske perspektive u radu sa decom i mladima“ za četiri partnerske organizacije: Imam ideju iz Kraljeva, Centar za kreativni razvoj iz Knjaževca, Centar za održivi razvoj, edukaciju i komunikaciju (EROK) iz Niša i Dečji centar iz Zaječara.

Ključne teme o kojima se diskutovalo su prava deteta u kontekstu pregovaračkog poglavlja 23 i analiza Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 u delu koji se odnosi naprava deteta; modeli i tema akcija i istraživačkih inicijativa na lokalnom nivou i prateći resursi i alati; mapiranje lokalnih nosilaca odgovornosti za konkretne teme i analiza pristupa.

Jedna od važnih tema kojoj je posvećena pažnja bila je zaštita i bezbednost dece u okviru rada privatnih subjekata koji rade direktno sa decom. Budući da nedavno donet Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja, obavezuje i privatni sektor da  razvije procedure zaštite dece od nasilja, razmatrane su mogućnosti organizovanja sastanaka sa privatnicima kako bi se predočili modeli saradnje i podrške u uspostavljanju istih.

U narednom periodu, Užički centar za prava deteta i organizacije će razvili lokalne planove akcija za istraživačke aktivnosti.