Vesti

Istraživanje o položaju dece iz osetljivih grupa i radu sa njima u opštinama Zaječar i Negotin

U okviru projekta „Monitoring prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU“ Dečiji centar u saradnji sa Užičkim centrom za prava detet  su  započeli istraživanje o položaju dece iz osetljivih grupa i radu sa njima u opštinama Zaječar i Negotin.

Održana je radionica na kojoj se govorilo o prepoznavanju različitih vrsta smetnji kod dece iz njihovog okruženja, u školi, komšiluku. Nakon toga  učesnicama/cima  su podeljeni zadaci kroz koje će se utvrditi pristupačnost objektima u gradu,  uključenost dece sa smetnjama i invalidetom u sportske vanškolske aktivnosti, kao i pristup kuluturnim sadržajima i aktivnostima. U maju su planirane dve posete Negotinu kada će se učesnice/ci projekta družiti sa članovima i članicama Udruženja ''Duga'' za pomoć osobama sa cerebralnom paralizom.