Vesti

Edukativni okvir za unapređenje sistema AIKS – PREPORUKE

Treća grupa preporuka za unapređenje funkcionisanja sistema alternativnog (vanzavodskog) izvršenja krivičnih sankcija i mera u Srbiji, su prepuruke u edukativnom smislu. Nastale su kao rezultat istraživanja i rada na polju AIKS u periodu 2018-2021.g. uz aktivno učešće predstavnika institucija direktnih učesnika i korisnika ovog sistema, na teritoriji Moravičkog, Mačvanskog, Šumadijskog i Kolubarskog okruga.

Ispitanici su saglasni da kontinuirana edukacija, razmena iskustava, multisektorska komunikacija, mogu značajno doprineti kvalitetu rada i funkcionisanja sistema AIKS.

 

PREPORUKE KOJE SE ODNOSE NA EDUKATIVNI OKVIR

 

  • Neophodna je razmena iskustava u okviru povereničke službe kroz organizovanje sastanaka zaposlenih između povereničkih kancelarija, kroz supervizijsku podršku sa ciljem unapređenja kvaliteta rada i prevazilaženja problema sa kojima se susreću u radu. Takav sistem podrške kvalitetu rada bi trebao biti kontinuiran i planski utvrđen i sprovođen od strane Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, a naglasak treba da bude i na postizanju ujednačene prakse.
  • Obezbediti supervizijsku podršku unutar svake regionalne povereničke kancelarije koja bi uvek bila dostupna po potrebi za konkretne situacije.
  • Neophodni su internacionalni seminari i edukacije za upoznavanje sa praksom drugih država. Edukacija koja je kontinuirana i sprovodi se u svrhu održanja ali i povećanja nivoa kvaliteta rada.
  • Poverenicima su potrebne i edukacije i treninzi za rad sa specifičnim kategorijama prestupnika (učinioci seksualnih prestupa, porodičnog nasilja, zavisnici od opojnih droga, zavisnici od alkohola, veštine za rad sa “teškim” korisnicima). 
  • Multisektorski sastanci i edukacije naročito intenzivne i kontinuirane između pravosudnih organa i povereničke službe s obzirom da pripadaju istom ministarstvu…  

 

Sve navedene preporuke koje se odnose na unapređenje sistema alternativnog izvršenja krivičnih sankcija i mera u Srbiji, u edukativnom smislu, možete pronaći u publikaciji OdboraVA https://odbor.rs/preporuke-za-unapredjenje-izvrsenja-vanzavodskih-sankcija-i-mera-u-srbiji/

 

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta „Mera između kazne i šanse - sprovođenje preporuka za unapređenje AIKS“ koji OdborVA sprovodi kroz program „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske.