Vesti

Preporuke za unapređenje vanzavodskih sankcija i mera u Srbiji predstavljene Zaštitniku građana

Valjevo/Beograd. 03. jun 2022. – Tim Odbora za ljudska prava Valjevo, tokom radne posete Zaštitniku građana, predstavio je Preporuke za unapređenje vanzavodskih sankcija i mera u Srbiji.

U ime Zaštitnika građana sastanku su prisustvovali Nataša Tanjević, zamenica Zaštitnika građana i Marko Anojčić, samostalni savetnik u kancelariji Zaštitnika građana.

Preporuke o kojima se razgovaralo odnose se na sistem organizacije i funkcionisanje Odeljenja za izvršenje vanzavodskih sankcija i mera Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Pored toga, bilo je reči i o preporukama koje se odnose na normativni okvir, kao i naunapređenja u edukativnom smislu. Tim Odbora za ljudska prava Valjevo je u svojim preporukama posebno naglasio i potrebu unapređenja sistema evidencije i nacionalne evaluacije procesa primene vanzavodskih sankcija i mera.

Predstavnici Zaštitnika građana su pozitivno ocenili dosadašnje aktivnosti i rezultate rada  valjevskog Odbora za ljudska prava u oblasti monitoringa primene alternativnih sankcija u Srbiji. Imajući u vidu dosadašnju uspešnu saradnju Odbora za ljudska prava Valjevo i Zaštitnika građana, odnosno Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, ocenjeno je da ne postoje prepreke za nastavak saradnje.

———

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta „Mera između kazne i šanse – sprovođenje preporuka za unapređenje AIKS“ koji OdborVA sprovodi kroz program „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske.