Vesti

Širi se podrška zagovaranju za unapređenje sistema alternativnih sankcija u Srbiji

Valjevo/Beograd, 10. jun. 2022. – Nakon što su Preporuke za unapređenje vanzavodskih sankcija i mera u Srbiji predstavljene Zaštitniku građana, tim Odbora za ljudska prava Valjevo je nastavio sa aktivnostima predstavljanja ovog dokumenta stručnoj javnosti.

Sastanak Upravnog odbora Mreže organizacija za postpenalnu podršku Srbije (MOPPS) je bio povod da valjevski Odbor za ljudska prava (kao jedna od članica) predstavi ključne rezultate svog rada u prethodnom periodu.

MOPPS je Savez organizacija civilnog društva čiji je zajednički cilj unapređenje politika i praksi u oblasti reintegracije i postpenalnog prihvata tako da budu u skladu sa potrebama lica prema kojima je realizovana krivična sankcija i maloletnika koji su bili ili su u sukobu sa zakonom.

Nakon što su predstavnici Tima Odbora za ljudska prava Valjevo detaljno upoznali prisutne o sadržini Preporuka, u dinamičnoj diskusiji predstavnici Upravnog odbora MOPPSa su istakli da dokument sadrži predloge mera i aktivnosti kojima se doprinosi stvaranju  inkluzivnog društva koje prihvata osobe koje su bile u sukobu sa zakonom kao punopravne članove i omogućava im da ostvare svoj puni potencijal.

MOPPS je nedvosmisleno podržao predloge aktivnosti Odbora za ljudska prava Valjevo, koje će biti usmerene na aktivno zagovaranje izmena i dopuna zakona kojima se unapređuje sistem izvršenje vanzavodskih sankcija i mera u Srbiji.

———

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta „Mera između kazne i šanse – sprovođenje preporuka za unapređenje AIKS“ koji OdborVA sprovodi kroz program „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske.