Vesti

Radionice i pano prezentacije u Užicu:"Šta za mlade znače EU integracije?"

Tridesetak srednjoškolaca, aktivnih članova omladinske grupe Užičkog centra za prava deteta, učestvovalo je na radionicama na temu Šta za mlade znače EU integracije. Svake srede tokom juna, u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, srednjoškolci su sticali informacije i produbljivali razumevanje pregovaračkog procesa, upoznavali se sa temama i obavezama akcionog plana za poglavlje 23. Tokom radionica koristili smo interaktivne metode, oblike i tehnike timskog rada: istraživački zadaci za timove, mini debate na specifične teme, tehnike promene perspektive i decentracija u predstavljanju procesa, priprema pano prezentacija kroz istraživački proces selekcije sadržaja. Mladi su iskazali zadovoljstvo učešćem u samom procesu rada, a ističu da im je bilo važno što su produkte svog rada i istraživanja mogli da predstave vršnjacima. Od septembra, mladi nastavljaju učešće na radionicama i biće u prilici da sami delegiraju teme za diskusione grupe koje tematski pokrivaju poglavlje 23.