Vesti

Diskusione grupe na temu: Prava deteta u EU integracijama

U Požegi se nastavljaju javni događaji u okviru projekta “Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji koji realizuje Užički centar za prava deteta u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.

Održane su diskusione grupe sa dve grupe srednjoškolaca i aktivistima organizacija 19, 20, 28. juna u prostorijama Foruma civilne akcije Forca. Mladi su izneli probleme dece i mladih u svojoj lokalnoj zajednici, a potom su u istraživačkom zadatku pronašli kako se ti problemi tretiraju u akcionom planu za poglavlje 23, odnosno, koje mere država predlaže za rešavanje/ublažavanje ovih problema. Nastavak rada bio je na promeni perspektive posmatranja procesa pregovora, odnosno, zašto su za decu i mlade važne promene koje Srbija donesi u procesu pregovora. Diskutovalo se i o tome na koje sve načine glas mladih može da se čuje, koja je uloga organizacija civilnog društva u tome, kao i o tome kako doći do ljudi koji učestvuju u pregovorima. Tako je mladima naznačeno da je i njihovo misljenje i stav bitan i da treba da se čuje.

Priprema i motivacija za diskusije je ostvarena prikazom pano prezentacija o EU integracijama koju su mladi kreirali, upoznavanjem sa nedavno kreiranim lifletom, ali i prikazom kratkog animiranog filma “O nama se radi” koji predstavlja proces pregovora.